De Rechtvaardige Rechters
Nooit
Niet aangemeld [Aanmelden - Registreren]

Printbare Versie | Zend naar een Vriend
Inschrijven | Toevoegen aan Favorieten
Auteur: Onderwerp: De Standaart 6 juli 2002
jacques

Gepost op 6-7-2002 om 12:14 Edit Post Reply With Quote
De Standaart 6 juli 2002

Vandaag staat een artikel i.v.m. het Lam Gods in de Standaard. Het is het verhaal van een nederlander nl Peter Voorn en zijn zoektocht naar het verdwenen paneel. Ik zal het artikel met de foto's in een pdf verwerken en naar Justin doorsturen om op de resources te zetten. Maar gezien Justin op reis is kan het nog wel een paar dagen duren eer het op zijn site verschijnt. Mensen die niet kunnen wachten haasten zich naar de krantenwinkel om een exemplaar van de Standaard te bemachtigen.
View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Willy

Gepost op 7-7-2002 om 00:02 Edit Post Reply With Quote
Bedankt Jacques voor de hint.

Eigenaardig toch hoe de Vlaamse pers aandacht schenkt aan de soms verrassende maar toch wel erg ver gezochte theorieën van buitenlanders, terwijl de iAG website slechts karige belangstelling krijgt (ondanks de tot nu toe wel overtuigende argumenten...)
Toch heb ik twijfels over de geloofwaardigheid van de hier voorgestelde theorie. Het klopt bv dat de Domkerk van Utrecht (1428) op het schilderij is afgebeeld...maar hoogst waarschijnlijk niet door Jan Van Eyck zelf. Het veelluik werd namelijk in de jaren 1500 een eerste maal gerestaureerd daar de Gentse Schilder Blondeel, die voor de gelegenheid assistentie vroeg aan een Hollandse Meester, Jan Sl. Sl, die afkomstig was van Utrecht, zou tijdens de restauratie de Domkerk van Utrecht eigenhandig aan het schilderij hebben toegevoegd. Totdaar mijn informatie die ik via een Nederlandse correspondente heb gekregen (dank aan Marianna).
Verder krijg ik alleen maar meer bewondering voor wat onze iAG als hypothese heeft ontwikkeld : niet teveel hocuspocus maar een verhaal over mensen van vlees en bloed, typisch Belgisch, maar voor wie vertrouwd is met de Belgische toestanden, toch vrij geloofwaardig. Spijtig dat de Belgische media er vrij geringschattend aan voorbij gaan, maar ja, men is nooit sant in eigen land...
Het bewuste artikel kan geraadpleegd worden op de website van de Standaard (artikel van Eric Bracke, "stoutmoedige zoektocht naar de RR")

View User's Profile E-Mail User Visit User's Homepage View All Posts By User U2U Member
Justin

Gepost op 7-7-2002 om 17:37 Edit Post Reply With Quote
quote:
Origineel geplaatst door jacques
Vandaag staat een artikel i.v.m. het Lam Gods in de Standaard. Het is het verhaal van een nederlander nl Peter Voorn en zijn zoektocht naar het verdwenen paneel. Ik zal het artikel met de foto's in een pdf verwerken en naar Justin doorsturen om op de resources te zetten. Maar gezien Justin op reis is kan het nog wel een paar dagen duren eer het op zijn site verschijnt. Mensen die niet kunnen wachten haasten zich naar de krantenwinkel om een exemplaar van de Standaard te bemachtigen.


Ben sinds een paar minuten terug, zend maar op

Justin

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
precon

Gepost op 8-7-2002 om 08:39 Edit Post Reply With Quote
Uit het dagblad "De Standaard" 06/07/2002

Een stoutmoedige zoektocht naar ,,Het Lam Gods'' - Een ketters kaartenhuis

Van onze redacteur
Eric Bracke

BRUSSEL -- De zoektocht van de Nederlander Peter Voorn naar het verdwenen paneel van ,,Het Lam Gods'' is gestrand. Alweer een dolgedraaide schattenjager die de komkommertijd inluidt? Niet helemaal. Voor Voorn komt de interpretatie op de eerste plaats: het mystieke altaarstuk zou een ketterse boodschap verbergen.


WE hebben afgesproken in de lokettenzaal van het Brusselse Noordstation. Een blind date is het niet echt. Vier jaar geleden stond ik Peter Voorn, een Nederlandse kunstenaar die in Gent had gestudeerd, onder de Domtoren in Utrecht op te wachten.

Geen toevallige ontmoetingsplaats: de dom is afgebeeld op Het Lam Gods , en had ook Van Eyck Utrecht niet bezocht? Ook nu is onze plaats van afspraak niet willekeurig gekozen. Een van de twee panelen van Het Lam Gods die in de nacht van 10 op 11 april 1934 uit de Sint-Baafskathedraal werden gestolen, is in het Noordstation teruggevonden. Of beter, Arsène Goedertier, die onder de schuilnaam D.U.A. met het bisdom van Gent onderhandelde over de losprijs voor ,,De rechtvaardige rechters'', bezorgde het biljetje van de bagagekluis waarin de grisaille van Johannes de Doper werd aangetroffen.

,,Ik wil je eerst wat laten zien'', zegt Voorn en hij loodst me mee naar de achterkant van het stationsgebouw. De Nederlander heeft jaren intensief onderzoek gedaan naar Het Lam Gods . Hij argumenteerde vier jaar geleden al dat het altaarstuk een ketters werk is, een verholen protest tegen onrecht. ,,Bepaalde bevindingen over het grondplan van het altaarstuk hield ik toen nog voor mezelf, omdat daarin de sleutel zit om het verdwenen paneel van de 'Rechtvaardige rechters' terug te vinden.''

We stoppen bij een hoekpand; peepshow wordt ons in hardblauw neon meegedeeld. Maar Voorn wijst naar het beeld op het koepeldak: een bol met daarop een engel. Goedertier kon het beeld zien van in de trein. ,,Herken je hem niet? Op het middenpaneel van Het Lam Gods staat eenzelfde engel op een bol op de fontein. Het is de voorstelling van de tarotkaart 'De Wereld'.'' Voorn beweert dat elk luik van het schilderij naar een tarotkaart verwijst. ,,Tarotkaarten waren al vroeger bekend'', zegt hij, ,,maar het oudste ensemble dat we kennen, dateert van 1444 en behoorde toe aan de Italiaanse familie Visconti. De met de hand geschilderde tarotkaarten van toen waren een weerspiegeling van de maatschappij. Mijn stelling is dat het veelluik een kaartenhuisje is.''

Voorn kwam tot deze hypothese toen hij op de Gentse tentoonstelling De stoutmoedige diefte van Het Lam Gods (1995) een spel tarotkaarten tussen de persoonlijke bezittingen van de Wetterse wisselagent Goedertier zag liggen. Ook de dief, meent Voorn, is tot het inzicht gekomen dat tarotkaarten de basis vormen van het gigantische beeldcryptogram dat Het Lam Gods is. Goedertier, die een zwak had voor raadsels, heeft deze code gebruikt bij het verbergen van de gestolen panelen. ,,Trouwens'', zo merkt Voorn op, ,,in zijn boek over de diefstal schrijft Karel Mortier dat Goedertier de avond van de diefstal zei dat hij 'naar de kaarters had gekeken'.''

VOORN rekent op me om vandaag nog het verdwenen paneel terug te vinden. Twee filmmakers uit Amsterdam, die een documentaire maken over zijn speurtocht, zullen ons vergezellen.

Enkele minuten later staan we in de file op weg naar Antwerpen. Voorn maakt van de gelegenheid gebruik om mijn geheugen op te frissen:,,Joos Vijd, die net als zijn vrouw, Isabella Borluut, op de achterkant van het veelluik staat afgebeeld, heeft de voltooiing van Het Lam Gods gesponsord, maar hij was niet de opdrachtgever. Mogelijk was dat Filippo Maria Visconti, wiens zus, Valentina, gehuwd was met Lodewijk van Orléans, die in 1407 door handlangers van de Bourgondische hertog Jan zonder Vrees werd vermoord. Jan zonder Vrees, die in 1419 zelf werd vermoord, en Lodewijk van Orléans zaten allebei achter Isabeau van Beieren aan, de echtgenote van de gekke Franse koning Karel VI. Het Lam Gods zit vol toespelingen daarop, niets is toevallig. Ik heb een raster gemaakt en geen enkele figuur staat zomaar tegenover of onder een andere.''

Voorn komt nu pas echt goed op dreef en begint de figuren op het paneel te identificeren aan de hand van allegorische details in het schilderij. De kern van het verhaal is dat Hubert Van Eyck, van wie nauwelijks wat bekend is, eigenlijk de Zwitserse schilder Hans (Hubert) Krutli zou zijn geweest. Ten tijde van het Concilie (1414-1419) verbleef hij in Konstanz, waar hij in een archiefstuk beschreven staat als de grootste schilder van zijn tijd. Volgens Voorn is Het Lam Gods de picturale verbeelding van dat concilie, vol verwijzingen naar de conflicten die de westerse wereld toen verscheurden. Door de vervolging van de als ketters beschouwde volgelingen van de Boheemse priester Jan Hus en het uitbreken van de Hussietenoorlog zou de schilder naar Gent zijn afgezakt om het werk hier te voltooien. Samen met zijn ,,broer'' Jan Van Eyck schilderde hij, versluierd onder de harmonische symmetrie van het werk, het wereldse streven naar macht en eenheid in de laat-middeleeuwse maatschappij.

De Duits-Roomse koning Sigismund riep in 1414 het concilie van Konstanz bijeen om het Westers Schisma op te lossen. Op dat ogenblik telde de katholieke Kerk niet minder dan drie pausen. In Rome was Urbanus VI opgevolgd door Gregorius XII. De Fransman Clemens VII, die als tegenpaus in Avignon zijn intrek had genomen, werd na zijn overlijden vervangen door de Spaanse Benedictus XIII, die Avignon ontvluchtte en zich in Spanje terugtrok. De derde paus, Alexander V, werd verkozen tijdens het Concilie van Pisa (1409), dat ook al, zonder succes, met het Schisma probeerde af te rekenen: beide andere pausen weigerden terug te treden en bovendien stierf Alexander V nog in hetzelfde jaar.

De eenheid van de Kerk werd in Konstanz in zoverre hersteld dat na het concilie nog slechts één paus de scepter zwaaide. Maar de interne verscheurdheid aan de basis moest nog in alle hevigheid losbarsten. Dat gebeurde nadat Jan Hus op 6 juli 1415 als ketter verbrand werd op de concilieweide die bekendstond als ,,Het Paradijs''. Hus werd veroordeeld omdat hij de verkoop van aflaten afwees en de bijbel in de volkstaal vertaalde. Hij hielp tevens de geschriften van de dissident John Wycliff (1330-1384) verspreiden, die weigerde om het dogma van de transsubstantiatie te aanvaarden -- het leerstuk dat stelt dat tijdens de eucharistie brood en wijn bij de consecratie werkelijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus. ,,Kijk'', Voorns vinger rust op een afbeelding van Het Lam Gods , ,,elke schapenkweker zal je vertellen dat dit geen lam is maar een volwassen schaap. De afbeelding stelt de dood van Jan Hus voor. Als je het altaarstuk nauwkeurig analyseert, stel je vast dat overal wat fout is, dat niets is wat het schijnt te zijn.''

DAT had ik allemaal al eens gehoord. Maar hoe zit het nu met dat kaartenhuis? Peter Voorn diept kopieën van Visconti-tarotkaarten op en begint elk paneel met een kaart te vergelijken. In sommige gevallen klinkt zijn toelichting heel aannemelijk. Zo vertoont de afbeelding van de kaart ,,De Wereld'' grote gelijkenissen met de fontein die Van Eyck schilderde. Dat geldt ook voor het paneel met de heilige heremieten en de kaart van de heremieten. De tarotkaart ,,De Paus'' brengt hij in verband met het paneel van de heilige pelgrims. Daar heeft Voorn wel een uitleg voor, zoals in het bovenstaande in verband met Benedictus XIII al is vermeld, maar een iconografische gelijkenis is er niet.

Onthutsend is de vereenzelviging van de tarotkaart ,,De Pausin'' met het paneel van Christus op de troon. Het verhaal over de vrouwelijke paus die in de jaren 880 twee jaar geregeerd zou hebben onder de naam Johannes VIII en ontmaskerd zou zijn toen ze een kind baarde, mag dan een legende zijn, op het Concilie van Konstanz gold het als een feit. Voorn: ,,De vrouwelijke paus staat bekend als 'de hoer van Babylon' en dat was ook de term waarmee Jan Hus het concilie van Konstanz omschreef. In de bijbel is de hoer van Babylon 'gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen' en zo is bij Van Eyck ook de Christus op de troon getooid. Als je een close-up bekijkt, zul je zien dat de baardharen zo geschilderd zijn als ging het om een opgeplakte baard.''

Inmiddels zijn we in het centrum van Antwerpen aangekomen. Ook de dief van ,,De rechtvaardige rechters'', Arsène Goedertier, kwam weleens naar 't Stad . Oberleutnant Koehn, die tijdens de bezetting een onderzoek instelde, suggereerde zelfs dat de Antwerpse politicus Frans Van Cauwelaert betrokken was bij de diefstal. Goedertier, belust op een steile politieke carrière, zou met het losgeld de in financiële moeilijkheden verkerende familie Van Cauwelaert uit de penarie hebben willen helpen. Het was overigens bij de parochieherder van Van Cauwelaert, pastoor Meulepas, dat D.U.A. voorstelde om het losgeld te betalen. Dat Frans Van Cauwelaert, als kersvers minister in ,,de bankiersregering''-Theunis, daags na het overlijden van Goedertier zijn ontslag aanbood ,,teneinde de eer van de familie te verdedigen'', voedt de hypothese van zijn betrokkenheid.

Niemand heeft ooit kunnen achterhalen waarop Van Cauwelaerts motivering precies sloeg. Mogelijk speelde advocaat Georges De Vos hierin een rol. Het was in zijn oor dat de stervende Goedertier reutelde: ,,Ik alleen weet waar Het Lam Gods zich bevindt... in mijn bureau... schuifke... kast.'' Althans, dat waren vermoedelijk zijn woorden, want om onverklaarbare redenen is meester De Vos nooit verhoord. Zeker is dat De Vos na het overlijden van Goedertier een opvallend snelle politieke carrière maakte en dat Frans Van Cauwelaert op 10 januari 1935 opnieuw zijn ontslag aanbood. Dit keer werd het niet geweigerd, eerste minister Theunis had er zelf op aangedrongen. De aanleiding was een huiszoeking bij zoon Emiel Van Cauwelaert, die beheerder-bestuurder was van de Bank-Unie in Antwerpen.

Daarmee is in deze kwestie de kous nog lang niet af, maar de Van Cauwelaerts zijn niet de reden waarom Peter Voorn naar Antwerpen is gekomen. Het is de tarotkaart ,,Justitia'', die samenhangt met het paneel ,,De rechtvaardige rechters'', die hem hier brengt. ,,De vroegere naam van het paneel was 'De gerechtigde bestuurders'. Dat leidde me naar het stadhuis van Antwerpen, dat in de gevel een beeld van Vrouwe Justitia heeft staan. Volgens mij bevindt het paneel zich achter dat beeld.''

Hoewel de camera van de documentaikers in ons spoor enige indruk maakt, verspert een ambtenaar ons de weg naar de zolder van het stadhuis. Schriftelijk aanvragen bij het schepencollege, krijgen we te horen. In de plaats daarvan besluiten we schepen van Cultuur Eric Antonis (CD&V) in vertrouwen te nemen. Antonis luistert geboeid en geamuseerd naar ons verhaal en even later speuren we op de stadhuiszolder naar een beschilderde plank van enkele millimeters dik. Voorn meent een verdachte oneffenheid te zien in de zinken bekleding die onder de dakbalken is aangebracht, maar dat blijkt verbeelding te zijn. Geen ,,Rechtvaardige rechters''. Op een terras spoelen we de ontgoocheling weg.

Peter Voorns wereld is niet ingestort, de volgende dagen verdiepte hij zich al opnieuw in Het Lam Gods. Al steekt het wel een beetje dat een anonieme onderzoeker op de site www.sphosting.com/dua aankondigt dat hij de vindplaats over 86 dagen zal onthullen.
Onderzoek datgene waarom men u bespot als u het wilt onderzoeken

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Smalle

Gepost op 9-7-2002 om 19:49 Edit Post Reply With Quote
artikel Standaard

Toch maar goed dat het artikel over die zonderlinge Nederlander met z'n tarotkaarten verschenen is. Op het eind stond immers het adres van iAG, zodat ik - terug - hier terecht kwam, en mij weer even heb kunnen bijscholen over de RR...
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Powered by kwebbel.net & XMB v1.5 Beta :: Blue Moon
© 2001 xmbforum.com

Behandeld in 0.1478071 seconden, 20 queries