De Rechtvaardige Rechters
Nooit
Niet aangemeld [Aanmelden - Registreren]

Printbare Versie | Zend naar een Vriend
Inschrijven | Toevoegen aan Favorieten
Auteur: Onderwerp: Ere wie ere toekomt
Yoda

Gepost op 24-7-2002 om 21:26 Edit Post Reply With Quote
Ere wie ere toekomt

Men kan zijn daden niet oordelen als men de mens niet kent:

een eerste poging (info nog onvolledig maar zo komen we misschien tot een totaal profiel)

- Goed bekend met Gustave .
- Heeft in zijn leven verschillende beroepen uitgeoefend en was als wisselagent zeer bekend met het financiële milieu te Gent.
- is te Wetteren een tijd koster geweest.
- was hij actief als kunstschilder,
- kunsthandelaar,
- locaal politicus,
- organist,
- tekenleraar
- ontwerper
- voorzitter van ‘De Eendracht’.
- in het bezit van een vals paspoort op naam van ‘Van Damme’ waarmee hij de typemachine huurde.
- reed hij rond in een witte Chevrolet, nummerplaat 89714. Het is onwaarschijnlijk dat hij zicht hiermee ’s avonds kon verplaatsen aangezien leed aan nachtblindheid.

Wie vult aan, Vilain ?

Niet in wat men zegt vindt men de waarheid, wel in wat men niet zegt.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Albert I

Gepost op 25-7-2002 om 09:14 Edit Post Reply With Quote
- Hield er een of meedere vriendinnetjes op na.
- Amateurspeurder
- Was goed bekend bij het bisdom en zeker bij HC

Van dat nachtblindheid beste Yoda is nooit bewezen.... we weten enkel dat hij een ongeneeselijk gebrek had waardoor hij niet bij de burgerwacht kon.


L union fait la Force

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 25-7-2002 om 16:11 Edit Post Reply With Quote
Ja, vergeet ook niet dat hij leraar teken-en werktuigkunde was, heel wat schetsen of plannen maakte (zie zijn vliegtuigproject voorgesteld aan Bréguet in Parijs) dat hij ook goed artikels schreef, en verder een beetje een visionair was ("op de Maan, daar gaan we ooit landen"), etc.
Maar ook "geen normaal mensch", vlug van geest en... een zaag!

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Vilain

Gepost op 26-7-2002 om 07:46 Edit Post Reply With Quote
ere wie ere toekomt

goed bekend met Gustave V.O. natuurlijk, hij was Deken , maar ik geloof nooit dat - in het politiek klimaat dat er toen heerste - Gustaaf aan Arsène zou hebben gevraagd om de klus voor zijn broer G op te knappen . Dat is volgens mij klinkklare nonsens, sorry .

Was een verdomd goede schilder en was ook enkele weken directeur van de tekenacademie, wat wordt verdoezeld ....

Kunsthandelaar ??? zal wel af en toe schilderijen hebben vervoerd en eventueel verkocht, zoals alle schilders, maar handelaar ???

die nachtblindheid is inderdaad niet bewezen, maar wel door meerdere getuigen uit Wetteren bevestigd aan Mortier .

Hij is laat getrouwd en zal dus wschl. wel ooit andere vriendinnetjes hebben gehad, maar daar lag niet de klemtoon van zijn leven .

Was stichter en Directeur van de Mutualiteit "De Eendracht", was mee aan de stichting van de Harmonie"De Eendracht", studiekringen, de coöperatieve "De Volksmacht" opgericht in het voordeel van de mensen van "Het Werkmanshuis"-De Eendracht , zodat de organisatie voor een stuk ontsnapte aan het gezag van de bisschop, vermits De Volksmacht eigendom was van de aandeelhouders .

Verzamelde in het bestuur van Volksmacht en Werkmanshuis ook zoveel mogelijk plaatselijke intellectuelen en dokters en begoede zakenlieden - vanuit zijn optiek dat er ook nog een soort vierde stand zou moeten zijn en dat hogergenoemden zich ten dienste zouden moeten stellen van de minstbedeelden .cfr ook zijn laatste toespraak voor zijn dood .
en ja, als ge idealen naar voor brengt en er op doorhamert, wordt ge nogal rap als zaag en zeveraar bestempeld , niet ?

Was in staat om - voor de goede zaak - zichzelf op zij te zetten en, ondanks het feit dat hij de schoonzoon was van zijn grootste vijand, de kandidatuur te steunen enn te blijven steunen van Duchâteau als burgemeester .

trad inderdaad op als speurder - ook in verband met de moorden te Wetteren ....

De rest volgt

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Vilain

Gepost op 26-7-2002 om 09:02 Edit Post Reply With Quote
ere aan wie ere toekomt

was inderdaad goed bekend bij het Bisdom . Honoré Coppieters was ex-speelkameraad, Emiel De Groote, orgelist van St.Baafs was een goede vriend en Wetteraar van afkomst, de hele muzikale familie De Groote-Verbaere trouwens . Zo was het zéér normaal dat hij toegang had tot het dokzaal .

De valse pas Van Damme ??? Er zijn twee sporen, Ik zeg daarover alleen dat bv de vrouw die de info doorgaf over die "blinde", afkomstig van Schellebelle, waaraan Lievens verklaarde de dief te zijn van het LG , ook deze naam draagt ...Wat natuurlijk niets wil zeggen, want er zijn verscheidene families Van Damme, niet ?
Maar niemand van jullie gelooft een woord van deze historie - raar vind ik ....
vraag mij af waarom men het ene wel gelooft alleen maar van horen zeggen en het andere straal negeert, terwijl er bv sterke bewijzen zijn : Lievens is zéér wschl. vermoord en zijn graf was spoorloos na het in gebruik nemen van het nieuwe kerkhof . Is niet overgebracht naar dit nieuwe kerkhof nochtans, evenmin als de grafkelder van Arsène ...

Zelfs als het "niet van harte kon zijn" was Arsène in staat zijn eigen belang op zij te zetten voor "de goede zaak" : het behoud van de meerderheid in Wetteren van de katholieke partij .... Hij bleef loyaal, ondanks alles ..... o.a. aan de bisschop, die hem in zijn optiek meermaals had verraden .
Minette Walters zegt, na contactname met een gevangene en een criminoloog, dat men moet vertrekken van uit de concrete en reëele leefwereld en de gemoedsgesteldheid van de man op het ogenblik van de diefstal ....welnu, niemand van jullie heeft totnogtoe daar veel rekening mee gehouden heb ik de indruk .

Zoals bv ook (ook al weer op een gezegde van iemand) dat de vrouw van Arsène in het zwart huizen verhuurde .... Er waren nog vrouwen die zich Mevrouw Goedertier konden noemen .....

Ik hou mij nu liever zo veel mogelijk op de vlakte, omdat ik 1 oktober alle kansen op slagen wil geven .
Veel geluk Arsène !!!! Je bent 100% zeker, dus ik hou U daaraan .

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Albert I

Gepost op 27-7-2002 om 13:03 Edit Post Reply With Quote
Lieve Vilain,

Toch nog een vraagje, Zoals je weet verhuurde Mevr AG huizen. We hebben al met de gedachte rond gelopen dat De Vis de persoon was die haar huizen verhuurde. Misschien is dit een dood spoor.

Dus mijn vraag wie zou dan de huizen
van merv AG wel verhuurd hebben??????
Misschien was het helemaal geen notaris,
bv ook brouwers kunnen huizen verhuren.
Ik denk dat buiten Iag niemand anders dan jij op deze vraag kan antwoorden.

Albert I Koning Der Belgen RR

btw vilain blijf hier toch niet weg, hoe saai gaat het hier zonder jou worden
L union fait la Force

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Vilain

Gepost op 27-7-2002 om 13:38 Edit Post Reply With Quote
de man -of de vrouw in dit geval

Sire, ik vraag mij af waarom er een notaris zou nodig geweest zijn voor het innen van de huurgelden van eventuele huizen van Mevr. Goedertier ? Zij was volgens mij goed genoeg in staat om daar zelf voor in te staan .
Of zij ook pachten inde voor huizen of gronden van anderen weet ik niet van haar .
Adelijke families bv gaven die klus wel eens in handen van "vertrouwelingen", maar dat was dan toch zeker niet bij mijn weten aan Mevr. Arsène Goedertier .
Van notaris De Vis had ik, buiten deze web-site, nog nooit gehoord en ik denk trouwens ook niet dat Arsène het in zijn hoofd zou hebben gehaald om dat kostbare bezit de RR onder te brengen in een huurhuis, al dan niet in op- of afbouw . Zoiets wankelbaar als een huurhuis zie ik als bergplaats in geen geval zitten . Een huurder doet en deed in die tijd ook wel eens zaken aan het huis dat hij bewoonde, die niet altijd helemaal onder controle vielen van de eigenaar - zo heb ik het toch altijd geweten .... en dit risico zou Arsène nooit hebben genomen met de RR . m.i.
Trouwens, als ik bv oude akten van huizen zoals in de Wegvoeringsstraat of in die tijd Zandstraat overschouw - en dat zal niet alleen in Wetteren zijn geweest-, waren die huizen soms onder of boven nogal eens flink door mekaar gehaspeld en werden de krijtlijnen niet altijd gerespecteerd . Er zijn nu nog ruzies over "eeuwigdurend doorgangsrecht" bv

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Albert I

Gepost op 27-7-2002 om 16:24 Edit Post Reply With Quote
Mevr Minne verhuurde ook huizen buiten Wetteren Vilain....

Misschien toch eens handig om na te vragen dat er geen mensen huizen verhuurde in opdracht van Mvr G.

Je weet maar nooit.....

L union fait la Force

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Vilain

Gepost op 27-7-2002 om 18:32 Edit Post Reply With Quote
huizen

Je doet maar hoor Sire, maar ik denk eerlijk gezegd dat Mevr.Minne handig genoeg was om haar eigen boontjes te doppen hoor . Waarom zou je nu geld aan notarissen of anderen betalen als je zelf in geldzaken doet ?????
Voor de rest, of die huizen nu in Weteren stonden of niet, verandert niets aan het feit dat volgens mij onzen Mr. Arsène volgens mij die RR NOOIT zou onderbrengen in een of ander huurhuis ....

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Albert I

Gepost op 28-7-2002 om 11:34 Edit Post Reply With Quote
Lieve Vilain,

het is nooit de bedoeling geweest dat de RR lang in dit huurhuis zouden zitten.

Onder normale omstandigheden zouden ze er max 2 maand gezeten hebben.


L union fait la Force

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Vilain

Gepost op 28-7-2002 om 14:36 Edit Post Reply With Quote
de man

mogelijk hoor Sire, maar IK zou zelfs nog niet één van mijn schilderijen in een ander huis gaan verbergen - toch geen huurhuis - laat staan één waar ik van plan zou zijn een miljoen voor te vragen en dat dan nog mijn eigendom niet is .
Toegegeven dat de omstandigheden abnormaal waren .....

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
jacques

Gepost op 29-7-2002 om 11:07 Edit Post Reply With Quote
immo

Bij verhuur kun je niet alleen spreken over woonhuizen. Bij ons staat een gebouw, eigendom van de Vlaamse gemeenschap, dat verhuurd wordt aan de provincie voor de prijs van 2.000.000 oude belgische franken. En het onderhoud is ook ten laste van de huurder die 3 mensen in dienst heeft om het geheel (gebouw en tuinen) te onderhouden. Het gebouw (Een villa van een aannemer uit de 19e eeuw) is beschermd monument waardoor het niet zo simpel is om er ook maar iets aan te veranderen. Ik haal dit enkel maar aan om aan te tonen dat je bij verhuring niet enkel mag denken aan een simpele werkmanshuisje.
View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Yoda

Gepost op 29-7-2002 om 13:05 Edit Post Reply With Quote
Iets in die zin moet Goedertier voor ogen gehad hebben. Bestond er in 1934 al zoiets al 'beschermde monumenten'? Of ging Goedertier ervan uit dat een monument beschermd was door zijn status, vb. een Pastorij.

Niet in wat men zegt vindt men de waarheid, wel in wat men niet zegt.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Danny

Gepost op 29-7-2002 om 14:48 Edit Post Reply With Quote
Inderdaad Jacques... zoiets !
Wat je daar vertelt over "beschermd monument" dat heeft er zeker mee te maken ! In die zin mogen we allemaal verder zoeken vermoed ik !

Weten dat we weten wat we weten en dat we niet weten wat we niet weten, dat is ware kennis.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 31-7-2002 om 16:10 Edit Post Reply With Quote
Ja, inderdaad, zooiets is aanneemelijk.
Wij hebben ook vroeger gedacht b.v. aan werken die moesten af zijn voor 1 oktober. En als men eens keek naar werken die moeten BEGINNEN op 1 oktober ?
Der kommissar

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Vera

Gepost op 31-7-2002 om 20:16 Edit Post Reply With Quote
plaats

ik heb toch een begijnhof gesuggereerd...
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
jané

Gepost op 31-7-2002 om 23:01 Edit Post Reply With Quote
plaats

Eén of ander beschermd monument of zo?
Ik heb al heel wat verwijzingen gevonden naar " Het Pand" (RUG) in Gent.
En Minette Walters meent te weten dat Arsene (en later zijn vrouw waarschijnlijk ook) maar liefst 45 panden bezat!?
Wat is daar allemaal mee gebeurd? We kunnen die toch moeilijk allemaal opzoeken en ondersteboven keren?


View User's Profile View All Posts By User U2U Member
lumi

Gepost op 14-8-2002 om 08:48 Edit Post Reply With Quote
Het wordt eens tijd dat er ook meer aandacht besteed wordt aan de negatieve kanten van wijlen Arsène Goedertier , want ik vind dat hij al te vaak en ten onrechte als de sympathieke held wordt voorgesteld , en ik zie dit als een belemmering voor verder succesvol onderzoek.

1) iemand die al 5 maanden op voorhand met een vals paspoort rondloopt heeft zeker "slechtere" bijbedoelingen.
Iemand met zo'n voornemens werkt met voorbedachten rade en iemand met vr is een crimineel.Zo simpel is het.

2) Zijn tweede zin in zijn eerste brief " de verwarde manier waarop wij in het bezit zijn gekomen van de RR" is niets meer en niets anders dan zichzelf alweer een alibi verschaffen voor het geval hij zou ontdekt worden.

Dat hij daartoe in staat is ,is al bewezen met de AMDG brief bij afhaling Meulepas.

Ik wil hier mee aantonen dat AG veel meer betrokken is in de voorbereiding van de diefstal dan dat algemeen wordt aangenomen.
Alleen was AG slim genoeg om zichzelf intedekken en de andere niet.


N.B : Het is niet omdat je kunstliefhebber bent en emoties hebt dat je geen crimineel kan zijn. Cut the crap.

Met de herfst in het land wordt het nog zo plezant.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Kristof-185

Gepost op 6-9-2002 om 13:58 Edit Post Reply With Quote
Sterk punt, Lumi.

Bij veel oplossingen die in de loop der jaren gegeven zijn, werden telkens die gegevens aangehaald die de theorie ondersteunden en de andere punten werden afgewimpeld als details.

Nu vind ik het hebben van een vals paspoort niet echt een detail. Zou AG toch op voorhand al weet hebben gehad van de hele zaak? Dit wil niet zeggen dat alles wat tot nu toe gezegd is, niet waar is. Ik suggereer gewoon dat hij misschien vanaf het begin in het team zat.

View User's Profile E-Mail User Visit User's Homepage View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 6-9-2002 om 16:49 Edit Post Reply With Quote
Dat vals paspoort zit me al lang dwars.
Voor zover ik weet staat nergens geschreven (ook in DLG niet) dat dit paspoort op naam was van ARSENE Van Damme. Ik heb altijd gewoon "Van Damme" gelezen. Ik denk dat die Arsène Van Damme (DUA) van St-Hilaire komt.
Nu schrijft Mortier dat hi jmisschien een paspoort heeft "gevonden"/"ontleend" van eene Van Damme. Staat op dit "vals" paspoort b.v. Alphons Van Damme, dan is dat geen vals paspoort, maar een onwettig gebruik maken van een echt paspoort ! Natuurlijk staat er een photo op elk paspoort. Maar u kent de kwaliteit van die photos, en alle mannen uit die tijd hebben bijna altijd een hoed , een bril , een dikke snor en/of puntbaardje.
Denk maar aan het verhaal van Alex Puissant ...

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 6-9-2002 om 17:32 Edit Post Reply With Quote
Ik heb dit even nagekeken en inderdaad : nergens "Arsène Van Damme", alleen "Van Damme". G had dit paspoort al vier jaar en er stond zijn foto op.
Maar de dienstmeid van G, Colette Clauwaert woonde bij haar schoonbroer, eene Bernard Van Damme; (zie DLG p 214)
Mortier vraagt zich terecht af of B. Van Damme ooit het verlies had vasgesteld van zijn paspoort.
Was G in het bezit van het persoonsbewijs van B. Van Damme en had hij er zijn photo opgeplakt ?
Men zal dit nooit weten. Ook niet of er Arsène Van Damme op stond;
Der Kommissar

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
PeterG

Gepost op 16-9-2002 om 12:47 Edit Post Reply With Quote
Van Dammes?

Die stamboom met de twee Co's en hun dochter, was dat niet de stamboom van de familie van Damme? Zie de post van Sherlock op 12/9 in Betrokkenen>Gezocht:Co

http://home.pi.be/~yv478791/dat8.htm#41

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Kristof-185

Gepost op 16-9-2002 om 12:50 Edit Post Reply With Quote
Het lijkt me wel dat als je in die tijd niet iemands vertrouwenspersoon was, je zeker wel ergens een familieband had
View User's Profile E-Mail User Visit User's Homepage View All Posts By User U2U Member
PeterG

Gepost op 16-9-2002 om 16:56 Edit Post Reply With Quote
Toeval blijkbaar

In de zeer uitgebreide stamboom zit inderdaad <i>geen</i> Bernard Van Damme die met een Clauwaert getrouwd was. Jammer :-)
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Powered by kwebbel.net & XMB v1.5 Beta :: Blue Moon
© 2001 xmbforum.com

Behandeld in 0.0664871 seconden, 20 queries