De Rechtvaardige Rechters
Nooit
Niet aangemeld [Aanmelden - Registreren]

Printbare Versie | Zend naar een Vriend
Inschrijven | Toevoegen aan Favorieten
Auteur: Onderwerp: Lievens wist !!!!!!
Yoda

Gepost op 7-9-2002 om 12:55 Edit Post Reply With Quote
Lievens wist !!!!!!

Voila, ben terug in actie geschoten ....

Het is voor mij een uitgemaakte zaak; er waren nog anderen op de hoogte van de brieven!

Voor zover duidelijk is, heeft Lievens het paneel St. Jan afgegeven in het Noordstation te Brussel 28 mei 1934 omstreeks 8 uur. Iets daarna werd de derde brief samen met het depotbewijs verstuurd vanuit Brussel. Het depotbewijs werd niet separaat gepost maar zat in dezelfde omslag. Bijgevolg is het duidelijk dat Lievens tenminste in de gelegenheid is geweest om brief 3 te lezen. (mischien niet echt belangrijk, maar toch een extra detail).

Niet in wat men zegt vindt men de waarheid, wel in wat men niet zegt.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 7-9-2002 om 15:27 Edit Post Reply With Quote
Heu, beste Yoda,
valt u niet met de deur naar binnen ? Natuurlijk wisten de anderen van de brieven. Het plan was zo afgesproken of afgedwongen. Denk even na, zouden VO en Consoorten van G niet willen vernemen wat hij aan het uitspoken was ? Anders gezegd : G liet regelmatig zijn prosa zien. Ook al, het was zo afgesproken : G ging de brieven schrijven en hij en/of Lievens of P.P of om het even wie ging die posten. Maakt eigenlijk niet veel uit. Zo ook kon G zich verantwoorden toen het mis ging :"kijk ik doe mijn best, maar het is die domme Bisschop die, etc..." Zoals ook VO en Consoorten wisten hoe/waar/wanneer de St-J ging worden afgeleverd. Goed gezien van G, zo bleef de indruk dat ze de touwtjes in handen hielden, dat ze nog voor iets dienden en G moest zich niet onnodig blootstellen. Denk ook aan het karakter van G : hij was het brein van de "geniale afpersing". Een brein maakt zijn hadden niet vuil met zo'n lage taakjes...

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Yoda

Gepost op 7-9-2002 om 17:36 Edit Post Reply With Quote
Kommissar,

Daar gaan we inderdaad van uit. We spreken echter over 'consoorten' als we praten of HC / KVO / ... Lievens wordt is daar nergens bij betrokken. Voor zover we van het forum kunnen afleiden is Lievens pas betrokken geweest bij het afleveren van de St. Jan. Hij is op dat moment op de hoogte geweest dat het de SJ was die hij naar Brussel bracht en de risico's die dit inhield. Ik heb tot hiertoe geen aanleiding gezien om aan te nemen dat hij echter dieper betrokken zou kunnen zijn bij de hele zaak. Dat hij kennis kon hebben van de inhoud van de brieven (en niet alleen het posten zonder kennisname) wijst erop dat hij meer geweten moet hebben tot aan de afpersing toe en bovendien dat hij reeds geruime tijd hiervan op de hoogte was.

Als ik verder lees heeft de familie G. steeds ontkent dat AG Lievens gekend zou hebben. Ik vraag me af waarom; was dit zo voor het gerecht, of was dit zo naar de echte uitvoerders. Waren zij voordien op de hoogte van de betrokkenheid van Lievens? Ik zit in dit perspectief te denken aan het verbergen van de RR. Lievens moet eerder op de hoogte geweest zijn van deze hele zaak zodat AG zeker kon zijn van zijn medewerking. Hoe komt Lievens dan op de proppen en waarom het risico nemen om iemand buiten de zaak om in te lichten. Heeft AG hem misschien eerder nodig gehad?

'Verplaatsen is niet stelen' zoals AG heeft gezegd? Heeft AG samen met PP of anderen de RR verborgen en Lievens opdracht gegeven deze achter hun rug om te 'verplaatsen'?

Niet in wat men zegt vindt men de waarheid, wel in wat men niet zegt.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Danny

Gepost op 7-9-2002 om 17:40 Edit Post Reply With Quote
Met alle respect voor jouw mening, maar volgens mij heeft PP het andere paneel in Brussel afgeleverd. PP was tenslotte de loopjongen van de groep, volgens mij althans... de ietwat struise man met snorbaard (puntbaard zegt Vilain) ie "de plank" bezorgde in het Noordstation, niet ?

En je vraagt je af hoe Lievens op de proppen kwam ? Waar haal je ergens de bevestiging of de getuigenis dat Lievens bij dit alles zou betrokken zijn ?

Weten dat we weten wat we weten en dat we niet weten wat we niet weten, dat is ware kennis.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Yoda

Gepost op 7-9-2002 om 18:05 Edit Post Reply With Quote
Danny,

laten we stellen dat mijn mening nog niet gevormd is zoland er inderdaad geen bewijzen opduiken.

Lievens past in een van de trajekten die besproken worden in het forum onder de topic R.R. terug (december 2001). Dit traject loopt verder van de zolder van AG naar Jose Goedertier of Lievens, zo verder naar het station. Of dit inderdaad overeen stemt met de realiteit laat ik in het midden. De optie dat PP de SJ naar Brussel bracht is eveneens valabel, ik heb daar tot hiertoe even veel of even weinig aanwijzingen voor gezien.

Pas daar waar alternatieven dood lopen kunnen we ze uitsluiten.

Niet in wat men zegt vindt men de waarheid, wel in wat men niet zegt.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 7-9-2002 om 19:23 Edit Post Reply With Quote
OK, beste Yoda, ik kan deze methode wel bijtreden. Ik meen echter dat er heel weinig aanwijzingen zijn naar Lievens toe.
De enige getuigenis dat G Lievens kende, en waarvan ik weet heb, is die van Florent De Pauw.
Tussen haakjes, Vilain is dat kerkhofbewaker De Pauw ?
Nu was Lievens familie van De Swaef en dus een verre famillie van G. Meerdere getuigen maken geen link met G, ook zijn dienstmeid Helena Christiaens had hem nooit gezien, Jean-Louis G ook niet. Alex Puissant ontkende formeel dat het om Lievens ging (aflevering van de St-J). Toegegeven, dit was één jaar nà de feiten.
Ik zie ook de link niet met het afleveren van de St-J. Men zegt : hij kon gemakkelijk ongezien via zijn privé weg naar het station van Wetteren gaan. Maar waarom wil men Lievens met de RR te voet naar het station en dan later op de trein naar Brussel gaan ? De man heeft een garage ("De Schelde"). Hij had dus alle gelegenheid om met een of andere wagen die bij hem stond naar Brussel te rijden ! Waarom gaan zweten te voet en gevaarlijk zichtbaar per trein? Het is niet omdat de St-J aan het Station Brussel-Noord werd afgeleverd dat hij per se per trein is aangekomen ! Ik zie ook niet waarom G zooiets aan Lievens zou gevraagd hebben. Lievens was geen gedupeerde, was bemiddeld, had met de diefstal niets te maken. Psychologisch, zie ik wèl G aan één of meerdere personen van VO (en Consoorten) dit soort "werkje" geven. Dan hadden ze nog de indruk de zaak onder controle te hebben; nog meer, ze hadden nog één schilderij. Ook die brieven posten kon eigenlijk iedereen. Wat is er banaler dan een brief posten ? G, als hyperaktieve persoon zal wel een
uitgebreide briefwisseling gehad hebben. En dus dagelijks één of meerdere brieven te verzenden hebben. Er is geen enkele reden dat de brief aan de Bisschop daarin zou opvallen! Waarschijnlijk heeft G meerdere brieven in Brussel zelf gepost. De kans dat PP de St-J in Brussel heeft afgeleverd is heelwat groter dan dat het Lievens was.
Lievens was een zonderlinge eenzaat die ook al tijdens WO I aan spionage deed. Genoeg om de geruchtenmolen te doen draaien ! En dan nog sterven met een ei in zijn hand !
Neen, het enige wat ik me afvraag (en nooit een antwoord op zal krijgen) is of het niet door/via Lievens is dat G eventueel zijn "vals" paspoort heeft bekomen. Ik denk daaraan door zijn spionage aktiviteiten. Die mensen moesten toch van paspoortsvervalsing afweten ? Niemand schijnt daar aan gedacht te hebben.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Yoda

Gepost op 7-9-2002 om 21:09 Edit Post Reply With Quote
Bedankt voor de info Kommi,

over een ding twijfel ik nog wel; Lievens stond wel in het telefoonboek onder 'Garage de Schelde', voor zover ik kan terugvinden had hij echter geen garage.Niet in wat men zegt vindt men de waarheid, wel in wat men niet zegt.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 7-9-2002 om 21:15 Edit Post Reply With Quote
Misschien kan Vilain daar uitsluitsel geven ?

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Yoda

Gepost op 7-9-2002 om 22:00 Edit Post Reply With Quote
Dat heeft ze al gedaan. Check maar eens als je langsgaat W.

Niet in wat men zegt vindt men de waarheid, wel in wat men niet zegt.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Vilain

Gepost op 7-9-2002 om 22:23 Edit Post Reply With Quote
Lievens

Lievens had helemaal geen garage, had zeker geen auto's staan daar en had wsch zelfs geen auto .
Wat het met de trein naar Brussel brengen betreft : wat is er nu gemakkelijker dan de straat oversteken en door een soort bos "den Blakken", langs een verlaten spoorlijn naar de eerste trein gaan, en Johannes De Doper bij de aankomst in Het Noordstation daar afgeven - want daar kwamen al de treinen uit Wetteren eerst toe .
Alex Puissant kende Lievens niet ? wie zegt dat ? Er woonde toch de familie Puissant d'Agimont in de buurt .
Ook niemand van de Goedertiers kende Lievens, maar hij zat in de woonkamer van Arsène toen Flor. De Pauw hem daar een paar oorvijgen kwam geven en zijn overlijdensbericht is ondertekend door Dr. Goedertier en later huwde zijn weduwe trouwens ook met een Goedertier .
Flor. De Pauw is niet dezelfde als de grafmaker .
en ik vraag mij nog altijd af waarom het woord van een dief, die er alle belang bij had om strafvermindering te krijgen, eerder de waarheid zou vertellen dan een blinde, die er niets bij te winnen had en wiens familieleden zelfs zijn identiteit niet willen prijsgeven ....

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Vilain

Gepost op 7-9-2002 om 22:25 Edit Post Reply With Quote
Lievens

en het was een man met een puntbaardje, niet een snorbaard !
View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 8-9-2002 om 08:33 Edit Post Reply With Quote
Opgelet jongens, men is nogal wat aan het verwarren en te mengen !
Ik zie niet waaarom Alex Puissant, een brave stationsbediende uit Schaerbeek Lievens zou moeten kennen omdat er ergens in Wetteren een famillie Puissant d'Agimont woonde !? Ik ken ook enkele Puissants en geen enkele kent een Lievens of een Puissant d'Agimont ! (dom voorbeeld).
Commissaris Luysterborgh heeft de identiteitskaart van Lievens aan Alex Puissant voorgelegd en die was formeel : het was Lievens niet (DLG pg 225).
Nu weten wij bij de Politie hoe voorzichtig men moet zijn met getuigenissen en persoonsbeschrijvingen, zeker een jaar na de feiten. Zie ook wat collega Mortier vertelt op pg 226. En de episode Meulepas. Ook daar had men een persoonsbeschrijving van de taximan van taxi 22. Men heeft die man nadien teruggevonden en zijn uiterlijk klopte van geen kanten met de persoonsbeschrijving ! Ik heb nooit een foto van Lievens gezien.
Verder, Dr Goedertier heeft de overlijdingsakte van Lievens niet getekend ! Het was die van De Swaef ! Luysterborgh heeft wèl over de doodsoorzaak van Lievens een onderzoek ingesteld.
Ik zie het verplaatsen van de St-J met de trein niet zitten. Daar waar voor de RR, dank zij de "verpakking" alles in het openbaar mocht (en is) gebeurd, is dit niet zo voor de tweede Van Eyck.
En met met een tamelijk grote "plank" op de wellicht volle trein naar Brussel zitten noem ik geen voorbeeld van discretie ! De reis duurde zeker meer dan een uur. Dit is ongewoon en moest zeker opvallen. En inderdaad, bij mijn weten is er geen enkele getuigenis hiervan.
Ik zie ook G de delikate overhandiging van de St-J (met daarbij de open enveloppe waarin het ontvangsbewijs moest gestoken worden) aan iemand die helemaal van deze zaak niets afwist overlaten. Dit is juist typisch een opdracht voor iemand die er wèl van afwist ! Ook al een bewijs, een garantie, voor de andere gedupeerden dat men bezig was, volgens plan, de zaak uit te voeren. Ze handen immers ingestemd dat G de schilderijen zou overnemen.
De St-J is met een voertuig, niet per trein aan het depot van Brussel Noord aangekomen. Aangezien zijn achtergrond en vroeger manusje-van-alles, zie ik eerder die rol weggelegd voor Paul P. Maar niet noodzakelijk, alhoewel ik niet zo direkt zie wie van de andere van VO en Consoorten dit zou gedaan hebben. Eens te meer : wellicht zullen we dit nooit weten.
Door Lievens en de Swaef bij de zaak te betrekken zit men op het "Dendermondse spoor" van William Luck, en de moorden op G, De Swaef en Lievens. Men heeft daar boekdelen over geschreven. Een fantastisch verhaal, en toegegeven, er zijn rare dingen bij. Maar over het waarom van de diefstal van de RR heeft men boeken vol fantastische verhalen gemaakt. En zoals iAG het ergens zei," het waarom van de zaak is boeiender dan de bergplaats". En inderdaad, het is een eerder armzalig verhaal van geknoei met (zwart)geld in het midden het Bisdom Gent. Geen Graal, Arsène Lupin ego trip of Marsmannetjes (tiens, dit laatste heeft men nog niet voorgesteld). Een gewoon, vrekkerig verhaal. Ook de handel en wandel bij het uitvoeren van de afpersing is een gewoon, banaal verhaal. Zoals de bergplaats van de RR niets spectaculairs zal inhouden. G heeft ze gewoon gekozen, in den beginne, omdat zich daarvoor een opportuniteit voordeed. Een opportuniteit die niet naar hem rechtstreeks kon wijzen. Daarom zijn alle onderzoeken die rond de gekende plaatsen en aktiviteiten van G draaiden op niets uitgelopen.
Der Kommissar

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Vilain

Gepost op 8-9-2002 om 10:17 Edit Post Reply With Quote
Lievens

In een ding heb je gelijk Kommissar, Het was de overlijdensakte van De Swaef, sorry.
Dat huwelijk van zijn weduwe is wel juist en het is ook juist dat de hele familie Goedertier Lievens kende en dat hij in de huiskamer van Arsène werd aangetroffen door De Pauw .
Verder, de vroegste trein naar Bussel zat zeker nooit stampvol in deze tijd hoor .....dus geen enkel probleem en zeker veiliger transport dan met de wagen .
Maar goed, ik moei mij verder niet meer, geloof maar wat jullie willen .... we zien wel op 1 oktober he .

Ondertussen heb ik mezelf overtroffen en ben ik op mijn eentje gaan kijken naar het huis in de wegvoeringsstraat . Het loont zeker de moeite -al zitten de RR er niet . Werkelijk prachtig in een woord en - er valt zeker meer over te vertellen dan wat er thans -op de open monumentendag - wordt verteld .....

Ik hoef niet meer te zoeken he, jullie doen maar rustig verder .....en geloof is een gave : "zalig zijn zij die geloven zonder gezien te hebben" -dus wij allemaal .
Als de weg maar naar de RR leidt he ?

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
albert48be

Gepost op 8-9-2002 om 14:52 Edit Post Reply With Quote
Toen het paneel van St Jan werd "getransporteerd" was de diefstal ervan volgens mij nog volop in de aktualiteit. De persoon die het paneel transporteerde zal er dus wel extra op gelet hebben niet gezien te worden. Derhalve betwijfel ik heel sterk of hij het zou geriskeerd hebben de trein te nemen. Zelfs al kon hij ongezien het station bereiken en zelfs al was er weinig volk op de eerste trein naar Brussel.
View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Kristof-185

Gepost op 9-9-2002 om 06:22 Edit Post Reply With Quote
Waarom zou hij het ongezien willen transporteren en zo, om het naderhand uiteindelijk toch te overhandigen aan de loketbediende om het op te bergen?

Het valt toch niet op als iemand met een groot pak rondloopt? Er waren toen ook nog veel mensen die dachten dat de RR op doek waren geschilderd.

View User's Profile E-Mail User Visit User's Homepage View All Posts By User U2U Member
Powered by kwebbel.net & XMB v1.5 Beta :: Blue Moon
© 2001 xmbforum.com

Behandeld in 0.1011109 seconden, 20 queries