De Rechtvaardige Rechters
Nooit
Niet aangemeld [Aanmelden - Registreren]

Printbare Versie | Zend naar een Vriend
Inschrijven | Toevoegen aan Favorieten
Auteur: Onderwerp: Is het "detail" wel voldoende ?
Der Kommissar

Gepost op 16-9-2002 om 20:36 Edit Post Reply With Quote
Is het "detail" wel voldoende ?

Volgens de hier gangbare hypothese zou één detail in één van de brieven voldoende zijn om de bergplaats van de RR aan te wijzen. Is dit wèl zo ?
Denk even na :
- ofwel heeft G dat detail ingelast in een van zijn eerste brieven uit gebluf. Maar daar is geen reden voor (wij hebben dit reeds besproken).
- ofwel, veel geloofwaardiger, deed hij dat in een van de laatste brieven , toen alles muurvast zat en de RR voor goed gingen verdwijnen. Ik heb reeds gezegd dat dit "detail" alleen maar zin kan hebben voor de geadresseerde, de Bisschop dus (eventueel breder genomen : het Bisdom Gent).
Toen G dit detail meedeelde leefde hij nog (!). M.a.w. G wist niet dat hij binnekort ging sterven en dus dacht hij niet aan Comiteit Mutualiteit, e.d.
Anders gezegd voor G moest dit detail op zich zelf dan volstaan. Met niets erbij. Maar dan probleem: hoe komt het dat de RR nog steeds zoek zijn ?
- Ofwel is de Bisschop een domkop en heeft hij niets begrepen.
- Ofwel is het detail op zichzelf onvoldoende. iAG zegt dat men met een achtergrond info uit die tijd de link tot de bergplaats kon maken. Waarom kon de Bisschop die link niet maken? Als G de RR wou terugbezorgen, ging hij er dus van aan dat de geadresseerde wèl die link kon maken. Waarom is dit niet gebeurd ? Was de Bisschop dan echt zo dom ?
- Ofwel... de Bisschop is het detail wèl opgevallen en deed wèl die link. Maar hij verkoos om een of andere reden de RR daar te laten. Voorlopig.
Natuurlijk zullen enkele enthoesiasten onder ons zeggen "de RR werden wèl teruggevonden"!
Ik geloof dit helemaal niet, alhoewel ik zonder veel moeite ook enkele goed geloofwaardige hypothesen kan voorleggen, waarin o.a. de Bisschop zelf de diefstal organiseert... (als jullie braaf zijn, zal ik dat eens vertellen!)
Maar volgens mij is dit detail niet voldoende. iAG heeft dat detail nadien gevonden. Maar hij heeft eerder ergens anders belangrijke elementen gevonden en dan averechts gewerkt. En dit was wellicht wie/waarom.
Het staat zo goed als vast dat die documenten er waren. iAG schrijft zelf dat wat in de omslag Comiteit Mutualiteit stak, VOLGENS De Vos is;
Er zijn toch meer aanwijzingen. De Vos zelf zegt "het dossier van heel die zaak zult gij vinden in mijn klein bureau..." (citeert G).
De ondehoud DV/G heeft zo'n 20 min. geduurd. Mortier vraagt zich ook terecht af of er door G niet méér werd gezegd in die tijd dan "aargh! schuifke...raaah!".
De Vos nog aan Koehn: "dat hij samen met de vrouw van G de papieren vond..." Maar een inventaris van de documenten aangetroffen bij G werd blijkbaar nooit gemaakt. Ook VDG aan Koehn legt deze woorden in de mond van G " In mijn bureau zult ge een schrijven vinden, waarin de hele geschiedenis van de diefstal te lezen staat." En De Heem er bij voegend "op zijn sterfbed zekere bekentenissen had afgelegd". Ook in de Geheimakte van Koehn was er een grote omslag waarin "Pièces trouvées chez G par le Président du Tribunal à Termonde" en een andere met "Agneau Mystique". Maar er werd alweer geen inventaris gemaakt; en Mortier vond deze documenten niet terug. Ook Coppieters verklaarde aan Koehn dat "er in zijn huis in Wetteren documenten lagen over de diefstal".
Het is ook de vraag waarom De Vos wanneer hij het depotbiljet (waarmee later de schrijfmachine werd gevonden) vond, niet meteen naar het station is gelopen. Waren de RR er wel, dan moest immers niemand op de hoogte gebracht worden en kon alles discreet verlopen. En nochtans ging van Ginderachter met dit biljet triomfantelijk bij De Heem zeggende "Voilà, je vous apporte l'Agneau Mystique !". De Vos wist dus blijkbaar dat men daar niet moest zoeken.
Volgens mij zijn er drie mogelijke documenten teruggevonden:
1- deze die we kennen van Comiteit M, etc (+sleutels);
2- deze waarvan we het bestaan kennen maar niet meer vinden (uit de Geheimakte van Koehn) en
3 - deze die iemand, wellicht De Vos, achtergehouden heeft en die hij zelfs niet aan van Ginderachter heeft medegedeeld.
Het is ook mogelijk dat één of meerdere personen een soort dossier over de zaak had(den). Niet over de bergplaats, eerder over het waarom en wie. Dat kan eigenlijk elke gedupeerde zijn, maar dat geloof ik zo niet. Ik zie wel KCo zooiets doen. Hij was goed bevriend met G, de anderen niet. Hij was ook niet een rechtstreekse gedupeerde. Het is goed mogelijk dat hij over de zaak een schrijven heeft achtergelaten. En als zoon van een politikus de opdracht gaf om dit maar na een zeker aantal jaren bekend te maken? Misschien heeft hij wèl die link gemaakt ?
Dat er meerderen wisten wat min of meer de achtergrond van de zaak was toont Mortier zelf aan toen hij een tijdje dit spoor volgde. Zelfs Valère G kon nog net de naam van de zatte priester geven : A. De Meester.
En ik blijf erbij : iemand heeft duidelijk die link gemaakt en eind 38 geprobeerd Spaak te doen betalen. Via een advocatenbureau...View User's Profile View All Posts By User U2U Member
juliensart

Gepost op 16-9-2002 om 21:02 Edit Post Reply With Quote
Herr Kommissar,
zeker de moeite waard om verder over na te denken.
Het is wel nen groten boterham, dus zal het eens herlezen en over slapen.

Nu er veel nieuwe speurders en speursters zijn zouden we er misschien goed aan doen om in onze bedenkingen niet meer met initialen te werken.
Het is zo al ingewikkeld en eer die nieuwelingen gans het forum bestudeerd hebben zijn we eind oktober.

Maintenant, je sais, je sais qu on ne sait jamais.
(naar de juliensart/dua-site)

View User's Profile E-Mail User Visit User's Homepage View All Posts By User U2U Member
lumi

Gepost op 17-9-2002 om 00:35 Edit Post Reply With Quote
nee, het detail was niet voldoende...

Laat ons stellen(een situatieschets)...

1)Ag weet idd de bergplaats , want hij heeft ze verborgen.

2)Ag sterft,plots, en"ligt" oog in oog met zijn beste vriend en raadsman advocaat Devos. Wat doe je?(gedurende 20min!!!)

a)"Ik weet alleen waar het lam Gods zich bevindt, aaaaargh, bureauken,aaah , schuifken rechts....aaaaaagh...."

b)"Ik weet alleen waar het lam Gods zich bevindt, ik ga u nu eens wat vertellen, aah, ....... ..... ...................en in het schuifken rechts...

3)Devos(beter dan de RR tevoorschijn te toveren) maakt een politieke carriere tot en met..) Dit hoogstwaarschijnlijk door een drukkingsmiddel.
Vanginderachter en zijn procureurclubke zijn ook al niet veel beter.

Devos wist hoogwaarschijnlijk het hoe en waarom, niet de bergplaats.
Niet onbelangrijk hierbij is de lijst van de notaris waarin al de eigendommen van weduwe Ag vermeld staan.

De makers van deze site hebben deze lijst (punt 1 van de oplossing)

Daarnaast hebben ze het mysterie van de schets opgelost.(punt 2)

Via een getuige,in 1976, (van het bisdom?)hebben ze een link vernomen naar de bergplaats, hetzij onrechtstreeks.(punt 3)Deze persoon is reeds overleden. waarschijnlijk is deze persoon ook de belemmering voor het bekendmaken van de bergplaats.

Het niet misverstane detail is enkel een ondersteuning voor de bergplaats.(punt4)

Dus....
Met de herfst in het land wordt het nog zo plezant.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Danny

Gepost op 17-9-2002 om 07:13 Edit Post Reply With Quote
Kleine aantekening aan het overzichtje van lumi : de lijst van de notaris bevat niet de eigendommen van Mevr. AG...
Het document (van Devis of wie ook) betreft een oplijsting van huizen (eigendommen) die door mevr. AG verhuurd werden in (belastingvrije) opdracht van die persoon. Mevr. AG was ziek in 1934, gedurende een hele tijd bedlegerig, wat AG dus toeliet om met eventuele huurders alleen naar die huizen te rijden, glunderend aan het stuur van zijn chevrolet !
AG wist precies waar hij het zou verbergen toen hij de RR in zijn bezit kreeg. Hij had de berplaats immers al gezien en zag een prachtige mogelijkheid om dat allemaal op te lossen...
Julia Minne bleef ziek en het huis werd verhuurd door een ander hulpje van de notaris of door de notaris zelf...
Van toen af (ergens in juni vermoed ik) kon ook AG niet meer tot bij de bergplaats, laat staan van ze te openen !

Weten dat we weten wat we weten en dat we niet weten wat we niet weten, dat is ware kennis.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Kristof-185

Gepost op 17-9-2002 om 07:20 Edit Post Reply With Quote
Was mevrouw AG al ziek in april 1934 toen het paneel verborgen werd?
View User's Profile E-Mail User Visit User's Homepage View All Posts By User U2U Member
Albert I

Gepost op 17-9-2002 om 07:34 Edit Post Reply With Quote
ja ze was toen al ziek

L union fait la Force

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
patte

Gepost op 17-9-2002 om 08:08 Edit Post Reply With Quote
In het artikel van De Morgen van vandaag 17/9/2002 staat dat Iag een tip kreeg van een familielid van de echte Arsène.
Hij zou die tip echter niet nodig gehad hebben.

Cui Bono

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Danny

Gepost op 17-9-2002 om 08:23 Edit Post Reply With Quote
Een lijst misschien patte ??

Weten dat we weten wat we weten en dat we niet weten wat we niet weten, dat is ware kennis.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
patte

Gepost op 17-9-2002 om 08:37 Edit Post Reply With Quote
't Zou kunnen Danny, maar ik denk dat die tip geen lijst was.
(cfr. De Morgen : " die man wist niet wat hij zei... ).

Cui Bono

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Powered by kwebbel.net & XMB v1.5 Beta :: Blue Moon
© 2001 xmbforum.com

Behandeld in 0.0675001 seconden, 20 queries