De Rechtvaardige Rechters
Nooit
Niet aangemeld [Aanmelden - Registreren]

Printbare Versie | Zend naar een Vriend
Inschrijven | Toevoegen aan Favorieten
<<  1    2  >>
Auteur: Onderwerp: Mijn samenvatting na heel lang zoeken ...
Danny

Gepost op 28-9-2002 om 07:14 Edit Post Reply With Quote
Mijn samenvatting na heel lang zoeken ...

Langzaamaan pasten dus alle puzzelstukjes in mekaar.tijdens die 15 maanden hier op de site. Aanvankelijk kwam ik achter het “waarom” : het financiële schandaal en de hele geschiedenis en toestand daaromheen, wat we nu ook uitgebreid in de media lezen. Pas daarna, als men ervan overtuigd is dat AG niet de dief geweest is, pas dan kan je vanuit een andere invalshoek naar de bergplaats gaan zoeken. Pas dan kijkt je anders naar “ik zou rond Sint Baafs gaan zoeken” (dixit AG op 11/4/1934 tegen zijn broer Valere) en kan je dus met zekerheid uitsluiten dat de kathedraal de bergplaats zou zijn. Je moet dan zoeken naar een methode en een plaats die voor AG heel makkelijk en voor de hand liggend moet geweest zijn zonder dat men naderhand, bij het bovenhalen van het paneel, terug bij hem terecht kwam !
De methode… “elle porte en elle” !
Daar ben ik (wij, de forumbezoekers/chatters) onder leiding en met verborgen tips van iAG gaan verder zoeken en kwam ik bij de “deur” terecht. Met de delen A en B van de schets heeft AG dus die kader gemaakt v 200x107 mm waar de RR perfect inpasten. De delen C dienen om de boven- en onderkant van deze kader dicht te maken.telkens 3 panelen aan iedere kant. De afgeronde kant van het B deel moet er zeker geweest zijn om deze delen naar buiten te kunnen draaien zodat de smalle zijkant geopend wordt over een lengte van 57cm !!! Precies genoeg dus om de RR in – maar vooral terug UIT – te schuiven !
De “deur” was een perfect iets om de RR te transporteren. Niemand stelt zich vragen als je iemand met een gewone standaard verfdeur een gebouw ziet binnengaan waar op dat moment restauratie werken bezig zijn. Of misschien eentje die het zich toch herinnert achteraf : een Gentenaar die bij Vandendurpel in Dendermonde toevallig in de winkel is, eind april 1934. (dlg blz.475). “Dendermonde” komt opnieuw voor in de getuigenis van Aercus waarbij die de woorden van Pol Priem aanhaalt : “Het was de koster van Wetteren, hij heeft het in Dendermonde ingemetseld” (dlg blz. 315).
In de eerste helft van de jaren ’30 werden in Dendermonde en vooral in de buurt van het station en Sint Gillis nog meerdere huizen gerestaureerd. Die hoek had onder WO 1 erg geleden en zelfs 15 jaar later werden er nog verscheidene herstellingswerken uitgevoerd. Nu ja, het kan ook een andere verbouwing geweest zijn, een onderverdeling van een grotere ruimte bijvoorbeeld op een manier zoals dat destijds ook in ‘t Pand gebeurd was, met muurtjes waarop dan een vals plafond rustte en/of een trap met een overloop… “repos” weet je wel ? De holte in een vals plafond of in een overloop is ideaal om een “deur” in te schuiven toch ? En er hoeven slechts enkele schroeven losgemaakt om alles te laten openklikken, niet ? En daarenboven zou het zeker de aandacht trekken als je met een ladder ergens een zijkant van een overloop gaat openmaken, niet soms ? Dat is dus de “hoe” waar ik aan ging denken.
Enkel “waar” rest ons nog ! Een stukje hebben we al : “Dendermonde”, maar wààr ?
Volgens mij heeft iAG over al die jaren dezelfde weg afgelegd als ik hierboven beschrijf. Het “waarom” ontdekt. Van daaruit en via de schets het “hoe”. En toen heeft een toeval hem geholpen zoals ie zelf zegt en kreeg hij een briefje waar als het ware opstaat “het zit hier, getekend Goedertier”…
Mevrouw Goedertier verbrandde op 25 november ’s avonds papieren in de ketel van de centrale verwarming (dlg blz. 245). Welke papieren verbrandt iemand op de dag van een overlijden ? Reclamefolders ? Ik vermoed “zwarte” papieren toch ???
Julia Goedertier-Minne, die eigenlijk het wisselkantoor runde, had nog andere inkomsten. Een soort "immobiliën kantoor avant la lettre" zeg maar. Zij was tenslotte in Parijs geboren, dus een beetje Frans mag wel. AG reed met geïntresseerde klanten naar de huizen in de buurt om die te bezichtigen. In 1934 echter was zijn vrouw ziek en lange tijd bedlegerig en kon hij dus geregeld alleen naar die lokaties toe. Dit is wellicht een aanvulling aan het “hoe”, verklarend hoe AG het ongezien kon verbergen ! Maar nog steeds geen antwoord op “wààr ?”
Toen advocaat DeVos, samen met mevrouw Goedertier-Minne het huis afzocht en de enveloppe vond hebben ze ongetwijfeld de inhoud samen bekeken. Ik veronderstel dat Julie bleek uitsloeg toen ze daar een lijst van de huizen tussen zag, een bewijs dat niet verbrand werd… Na de nodige uitleg heeft Georges het blad afzonderlijk weggestoken en Mevrouw Goedertier beloofd dat hij niets zou uitbrengen en de eer van haar man hoog zou houden. Daarom ging ie wellicht ook naar Vanginderachter en niet naar Luysterborgh, ze wilden alles stil houden. Niet enkel om wat Julie gevraagd had, maar ook omdat het een enorm schandaal zou geven moest alles publiek worden. Want op 20 minuten wordt er meer gezegd dan enkel maar “sécretaire, enveloppe comité en aaaargh”. Op zijn sterbed heeft AG volgens mij immers het hele “waarom” verteld. Enfin soit. Toen er geen resultaat kwam en de RR niet gevonden werden moesten Vanginderachter en DeHeem wel terug naar de politie en raakte de hele geschiedenis, waarbij AG als dief werd naar voren geschoven, bekend. Overigens tot groot ongenoegen van Mevrouw Goedertier die het advocaat Devos is blijven kwalijk nemen dat de nagedachtenis van haar man bezoedeld werd. Zij wist immers dat AG niet de dief was, van Devos zelfs die het van AG vernomen had !
Jaren nadien is iAG toevallig aan die “zwarte lijst” geraakt. Hij wist wat het inhield. Voor hem was de “lijst” belangrijk, al de anderen hadden er voorheen enkel maar het “zwarte” van gezien.
Ik heb via registraties en kadasters geprobeerd om de eigendommen van notaris Devis terug op te sporen. Dat bleek zeer gecompliceerd. Devis kleurde, wat dat betreft, zeer ver buiten de lijntjes. Onlangs nog werden er eigendommen verkocht om de boetes van 50 jaar geleden te regulariseren. Het zou daarenboven een kostelijke grap worden om dit allemaal officiëel te laten opzoeken. Ik kwam wel te weten dat Devis inderdaad meerdere gronden bezat in de omgeving van Lebbeke…
Daar ben ik dus blijven vastzitten !

Met een oplijsting van een beperkt aantal mogelijkheden is de hooiberg een heel stuk kleiner, dan hoef je enkel nog gericht te zoeken en te vergelijken of het “hoe” kan op dié plaats… en zo vind je “waar” !!!Weten dat we weten wat we weten en dat we niet weten wat we niet weten, dat is ware kennis.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
sherlock

Gepost op 28-9-2002 om 08:50 Edit Post Reply With Quote
Danny,

Met veel interesse uw bijdrage gelezen. Alleen, ik weet niet hoe het komt, weiger ik te geloven, dat het paneel buiten Gent moet worden gezocht.

Groeten

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
patte

Gepost op 29-9-2002 om 13:58 Edit Post Reply With Quote
Voila, Cottereau,
hierboven vindt U de theorie van Danny. Een van de zeldzame, op dit forum uitgewerkte, theorieën, waarvoor mijn respect.
Het is nu aan de andere forumleden om hun uitgewerkte hersenkronkels ook aan dit forum toe te vertrouwen. Het wordt zo stilletjes aan tijd.

Groetjes,
een Dendermondse zot

Cui Bono

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 29-9-2002 om 18:46 Edit Post Reply With Quote
Knappe redeneringen en opzoekingen, Danny ! Straks of morgen zal ik mijn bijdrage posten.
Een anekdootje : gisteren was er een rommelmarkt in de buurt. Komt er een fanfare aangelopen (min of meer rechtjijnig lopend, het was nog vroeg...) met daarachter twee kerels die een... "deur" droegen ! En van de goede afmetingen nog wel ! En het strafste is dat er niemand naar opkeek !
Wel, G met zijn nietsvermoedende helper, heeft juist zooiets gelijkaardigs gedaan, 68 jaar geleden. In volle daglicht, voor de neus van sommigen. Iets heel eenvoudigs, waar niemand naar opkeek...

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Isys

Gepost op 29-9-2002 om 20:05 Edit Post Reply With Quote
Volgens mij moeten de RR gezocht worden in de buurt van een orgel.
AG dweepte blijkbaar verschillende parochies af om er op het orgel te spelen en het bewuste bewerkte krantenartikel dat op zijn kop een silouette van een orgel vormt.

Tijdens een chat sessie werd mijn vermoeden nog gesterkt door Orgelbouwer. Er blijkt zeker voldoende plaats te zijn om dergelijk paneel te verbergen zowel verticaal als horizontaal.

Ik ben van mening dat het paneel ergens tussen of onder geschoven zijn (indien ze ergens onder ligt,rusten dus) en dat deze bergplaats afgedekt is met een eenvoudige plank dat deel uitmaakt van het orgel en deze alzo door de 4 schroeven (artikel Vic in HUMO) vastgezet is.

Probleem is natuurlijk welk orgel in welke kerk...geen idee maar ik denk dat bepaalde herkenningspunten (kruisweg, vrijmetselarij, loges)

Ben benieuwd wie het bij het rechte eind heeft...

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
juliensart

Gepost op 29-9-2002 om 20:09 Edit Post Reply With Quote
proficiat met je drie sterren ISys,
jij hebt ze verdiend


Maintenant, je sais, je sais qu on ne sait jamais.
(naar de juliensart/dua-site)

View User's Profile E-Mail User Visit User's Homepage View All Posts By User U2U Member
Isys

Gepost op 29-9-2002 om 20:12 Edit Post Reply With Quote
Bedankt, had het nog niet eens gemerkt, niet dat dit belang heeft...
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 30-9-2002 om 07:50 Edit Post Reply With Quote
Zoals Danny hiervoor geef ik hier ook een samenvatting van mijn bevindingen.
WAAROM DE DIEFSTAL ?
Ik kan het hier kort houden : het verhaal van het "geestelijk beleggersclubke" dat enorm veel (zwart ?) geld verloor door een slechte belegging door de financieel adviseur van het Bisdom A. De Meester, is tot nu toe de meest geloofwaardige hypothese in een oceaan van soms gekke, soms idiote, soms vergezochte hypothesen. Het legt ook voldoende uit waarom er zo'n enorm stilzwijgen rond de zaak hangt en de echt niet orthodoxe enquête in 1934. Zooiets doet men toch niet voor een klein wisselagentje die nog maar pas in de politiek zou treden. De Bisschop die wel zijn 5% nam en garant stond, heeft hier reeds zijn woord niet gehouden (en AG had dit voor ogen moeten houden tijdens zijn eigen onderhandelingen, maar ja, nu is dat allemaal gemakkelijk gezegd...). De link Dossier RR geeft u meer uitleg (zie Wat voorafging).
Dat alle benadeelden de diefstal op poten hebben gezet, laat staan op de hoogte waren van de plannen om een paneel van Van Eyck te stelen, betwijfel ik. De diefstal gaat uit van één of meer "heethoofden", waaronder KVO te vinden valt. K. en Paul P. hebben de diefstal wellicht uitgevoerd met de bedoeling de twee panelen te verkopen.
A.G. moet heel snel vermoed hebben vanwaar de wind kwam, doordat hij verschillende benadeelden kende en vooral omdat via zijn goede vriend en wisselagent Henri Coo (die door de zaak failliet ging of ten minste in moeilijkheden geraakte) hij zeker van de hele zaak afwist, alsook van de mislukte onderhandelingen met het Bisdom.
Hoe heeft G zich met de zaak bemoeid ? Dat zal men nooit weten. Heeft men (Henri Coo ?)hem om hulp gevraagd ? Heeft hij zelf het initiatief genomen (wat ik denk) en KVO en Consoorten onder druk gezet of gewoonweg een "betere" oplossing voorgesteld dan een verkoop waarbij de RR voor goed uit St-baafs zouden verdwijnen ?
Allesziens het ging om G vooral om:
- de RR te beschermen tegen verkoop en vernieling
- de RR ongeschonden terug in St-Baafs te zien hangen
- de benadeelden te helpen
- misschien wel een beetje de Bisschop een lesje te geven
- door de zaak in een goede baan te sturen en een zoon van een politicus te helpen, misschien een serieuze steun te krijgen voor zijn politieke ambities.
G heeft dus gehandeld als een "goede huisvader", kiezende voor het minste kwaad (hij kon moeilijk de RR zo maar teruggeven) en het afpersingsysteem opgesteld en opgedrongen aan de anderen. Zo kwam hij in het bezit van de twee Van Eycks. En dit is gebeurt rond de 24 april 1934, datum waarop hij een kredietlijn opent, dan een schrijfmachine huurt (of koopt) en voor 30 april, datum waarop hij zijn eerste afpersingsbrief verstuurt (of laat versturen).

DE MAN GOEDERTIER
Men wijkt hier dus grondig af van de Arsène Lupin-figuur waarmee men G overal vergelijkt. Als je DLG goed leest en herleest, dan merk je dat daar niet veel van in huis is. Maar zelfs Mortier blijft in de greep hiervan (zoals bijna alle andere speurders dankbaar gebruik hebben gemaakt van dit Lupin-imago, gecreeerd door John Flanders en de toenmalige Pers).
G was geen boef, noch dief, wel een enorm aktief iemand, vooral iemand met een kunstenaarshart.
Dat hij van politieverhalen hield staat vast. Hij is ook een amateur-speurder geweest.
Maar voor de afpersing heeft hij niemand nodig gehad, zeker niet M. Leblanc (Lupin) : hij had verbeelding over ! Ook al omdat hij niet ver heeft moeten zoeken : In 1907 werd een Van Dyck gestolen in OLVkerk van Kortrijk. Een van de daders was nog in dienst geweest van de tante van VDG. Hier ook kreeg de pastoor afpersingsbrieven en hier ook vonden de contacten plaats via advertenties in de krant. (DLG p 416). G moet zooiets geweten hebben, via de krant of via VDG. Allesziens, Gazet van Antwerpen kwam met dit verhaal te voorschijn op 12 april 1934. Dat G bepaalde zinnen uit romans heeft overgenomen staat vast. Zoals het ook kan dat hij sommige Lupins heeft gelezen. Maar zeggen dat G een soort Lupin was die de volmaakte diefstal wou plegen omdat men bij hem romans van Le Masque heeft gevonden is onjuist. Leblanc verscheen niet in Le Masque in 1934.

DE BERGPLAATS
Voor wat echt gebeurt is na de diefstal gaan de meningen van de mensen van dit Forum uiteen.
Voor de St-Jan is het wellicht Paul P; (die een bestelwagen had en die reeds de RR en de St-J de nacht van 10-11 april 1934 heeft vervoerd) die de Van Eyck is gaan afgeven in het bewaardepot in Brussel. Niet per trein, per wagen. Mensen zoals De Swaef of Lievens hebben met deze zaak hellemaal niet te doen. Trouwens, waarom zou G dit "werkje" vragen aan Lievens die van niets op de hoogte is, terwijl hij over Paul P. beschikt die alles al weet en reeds goed zijn plan trekt ? Waarom riskeren gedurende een uur of twee op te vallen met een groot paneel in een trein, als dat discreet kan in een voor de hand liggende bestelwagen ?
Hoe de zaak van de St-J is afgelopen kent men. Hoe is het met de RR gegaan ?
Door grondige analyse van de brieven (zie mijn "Grondige en critische lektuur v.d. brieven geeft meer informatie") kom ik tot de conclusie dat de teruggave van de RR gelijkardig zou geweest zijn.
Dus gemakkelijk, met geen of wijnig breekwerk.
De conclusie van de lektuur v.de brieven zijn:
- de RR zijn op het rustplaats beland voor 30/4/34
- de RR zijn steeds op dezelfde plaats gebleven en zitten er nu nog
- de RR liepen geen enkel gevaar, G was echt de enige die de bergplats kende
- alle dreigingen van vernieling waren bluf
- de bergplaats geeft een notie van "rusten"
- de rustplaats is ontoegankelijk geworden vanaf Dag 1, ook voor G. Voor G was zijn plan onfeilbaar. Hij moest het dus niet gaan terughalen.
Verder heeft G de RR verpakt in iets. Door de RR te verpakken werden ze per se ontoegankelijk. En die verpakking mocht gezien worden. Voor de verpakking heeft G gebruik gemaakt van bestaande voor handen liggend materiaal, hout wellicht.
Einde van Deel 1.


View User's Profile View All Posts By User U2U Member
sherlock

Gepost op 30-9-2002 om 10:55 Edit Post Reply With Quote
Om alles in een duidelijk context te kunnen situeren is het belangrijk een aantal faits divers te bespreken. Ook Der Kommissar geeft in zijn persoonlijke visie t.a.v. een beschouwing over de man Goedertier. Ondanks alle speculaties en redeneringen zijn er toch wel een aantal dingen, die niet zo onbelangrijk zijn. Goedertier was...
1. Lid van het katholiek establishment. Wanneer we alle namen zouden oplijsten, waarmee hij van na of van ver contact mee had, dan kun je evengoed een “Who is who in katholiek Oost-Vlaanderen anno 1934” publiceren. Geen wonder dus dat steeds dezelfde namen weer opduiken. Of elk personage daarom betrokken is bij de diefstal of ook geldverlies leed bij het faillissement van de Bank van de Arbeid is daarom geen uitgemaakte zaak.
2. Goedertier beschouwt in veel zaken de details. Rekenen, cijfertjes bekijken, gedetailleerde berekeningen,... . Ik ken een psycholoog, dat het DLG heeft gelezen en hij herkent een aantal autistiforme trekken, nl. zin voor detail waardoor een overzicht op het geheel verloren dreigt te gaan, vasthouden aan vaste patronen en structuren, herhalen van bepaalde patronen en leefregels,... . Let wel: AG was geen psychopaat of ziekelijk individu. Hij was vermoedelijk begaafd tot hoogbegaafd en kon met zijn kleinere gebreken omgaan.
3. Persoonlijk lijkt mij deze man ook zeer praktisch aangelegd en anticipeert hij vaak op zaken die komen gaan. (bijv. ADMG-brief)

In mijn opvatting betekent dit dat de oplossing van het mysterie van de bergplaats moet gezocht worden...
1. In Gent. Meer nog, het paneel heeft vermoedelijk Gent nooit verlaten. Na de diefstal door PP en KVO werd het paneel naar een eerste veilige plaats gebracht. Naar mijn persoonlijk aanvoelen was deze eerste bergplaats “het Pand”. Door zijn betrokkenheid beraamt AG een plan. Hij anticipeert en voorziet de bergplaats. Dit betekent een zo gering mogelijk risico naar verplaatsing. D.w.z. het paneel mag niet al te ver worden verplaatst. Zeker, indien je ervan uitgaat dat als AG het paneel zelf heeft verplaatst en verborgen, dan mag deze actie niet veel tijd in beslag genomen hebben. Niet alleen het geringer risico om betrapt te worden, maar mogelijk ook de zwakkere gezondheid van AG (hartaanval in zelfde jaar op 58!!!) speelde een rol bij de keuze van een korte verplaatsing. Om het risico tot een minimum te beperken moeten de panelen “gecamoufleerd” worden. AG ontwerpt deze camouflage (schetsen), doet hiervoor de nodige werken thuis (zagen, ....) en steekt deze camouflage in elkaar op de “eerste bergplaats” (het Pand?). Vervolgens neemt AG het paneel en gaat ze op korte afstand van het Pand gaan verbergen op een plaats, dat hij goed kent (zie onder 2).
2. Binnen het katholiek milieu. Het vertrouwde milieu van AG was het katholieke milieu. Gebouwen, die in die tijd rechtstreeks of onrechtreeks met de katholieken te maken hebben, kende hij. Zowel praktisch als psychologisch is een bergplaats, dat AG zelf kende het meest aangewezen. "Vrijzinnige" gebouwen, zoals bijv. de boekentoren van de universiteit en de Vooruit, kunnen onmiddellijk worden geschrapt. Het is mij ook onduidelijk hoeveel AG justitiepaleizen frequenteerde, maar ook daar lijkt mij de kans klein. Betere kansen zijn er in kerken, seminaries, clubhuizen van de ‘Cercle Catholique”, colleges, gebouwen van christelijke mutualiteiten, ... . Gelet op zijn andere activiteiten kunnen ook kunstscholen e.a. hiertoe worden gerekend. Vastgoed, dat door AG werd beheerd, kan ook, maar zoals elders op dit forum al werd aangegeven, was dit vooral de taak van Mevrouw G. De redenering om de bergplaats in van deze panden te gaan zoeken, lijkt mij minder waarschijnlijk omwille van de beperktere vertrouwdheid van AG met deze omgeving (in verhouding tot de hierboven genoemde gebouwen wel te verstaan). In deze zin zal men wel moeten toegeven, dat het aantal potentiële locaties in Gent beduidend groter is dan in bijv. D....... .
3. Door het begrijpen van een detail. Naar ik meen geldt dit niet enkel voor de brieven, maar ook voor alles wat in de lade van AG werd gevonden. Men stelt soms – te makkelijk – dat de envelop in de lade van het bureel van AG méér bevatte. Op zich hoeft dat niet. Stel je verbergt iets in een gebouw met als adres Stationstraat 8. Je maakt enkel schetsen van de bergplaats enz. en je stopt deze in een envelop. Waar schrijf je dan “Stationstraat 8”? Op een los blaadje, dat je dat in de envelop steekt? Op schrijf je het op de envelop? iAG meldde via de pers reeds dat hij in het bezit was van een aanwijzing, dat als het ware de vindplaats aangeeft. Ik vraag me soms af, of....

Dit brengt ons tot de aanwijzing "mutualité":
De aanwijzig “comiteit /mutualiteit” kan echter op vele zaken wijzen. Wat heb ik zelf al gevonden? In dezelfde huizenrij – oneven en even nummers staan in zelfde huizenrij! – als het woonhuis van H Co s bevond en bevindt zich nog steeds op Poel 7 de christelijke mutualiteit. Advocaat Joseph Goedertier, verwant van AG en eveneens deelgenoot in het Plantexel- avontuur , controleerde hier de boeken. AG heeft het gebouw ongetwijfeld gekend. Het is een oud herenhuis, dat verbouwd werd om kantoren te herbergen. Een situatie, dat ook op de plattegrond van iAG, wordt herkend. Deze locatie situeert zich bovendien op enkel tientallen meters van Het Pand. Het ligt dus in “de buurt” van het Pand. Ook de oude locatie van de CM, dat zich tot WOI aan het Gouden Leeuw(lieuw???)plein in Gent bevond, is ook een mogelijkheid. Natuurlijk zijn er nog talloze andere locaties in Wetteren, D........., enz. denkbaar.
Indien de mutualiteit-piste te doorzichtig mocht blijken zijn er nog talloze locaties in de buurt van het Pand waar we kunnen gaan zoeken. Kanshebbers zijn hier o.a. Sint-Michielskerk, e.a.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Danny

Gepost op 30-9-2002 om 11:06 Edit Post Reply With Quote
Knap, heel knap !!!

Je deed me opnieuw even twijfelen Sherlock !!!

Weten dat we weten wat we weten en dat we niet weten wat we niet weten, dat is ware kennis.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
LBP

Gepost op 30-9-2002 om 11:10 Edit Post Reply With Quote
Beste Kommissar,

geweldige analyse van de bergplaats wat mij betreft.
Zelf ben ik slechts 5 dagen aan het speuren en heb mij daarom weinig of niet beziggehouden met het waarom en al de betrokkenen.
Vooral uw bergplaats-rustplaats past in mijn denkrichting.
Wat de verpakking betreft stel ik ook dat AG het uiterste gedaan heeft om met de beschikbare materialen de RR te beschermen tegen natuurelementen om het gevaar van beschadiging tegen te gaan.
(zie mijn bescheiden bijdrage bij voorwerpen)

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
patte

Gepost op 30-9-2002 om 12:36 Edit Post Reply With Quote
Beste Sherlock,
idd een mooie analyse. Er zijn echter 2 elementen die me aan uw analyse doen twijfelen. Arsène werd betrapt door zijn huishoudster en reageerde nogal boos toen hij een paneel aan het inpakken was bij hem thuis. Er was meer kans dat dit de RR waren en niet Sint Jan.
Arsène was verbonden aan de CM van het verbond Wetteren-Dendermonde. In deze laatste stad had hij trouwens een bureel in de Bogaerdstraat (is niet het huidige gebouw van de CM).

Groetjes.

Cui Bono

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Der Kommissar

Gepost op 30-9-2002 om 15:26 Edit Post Reply With Quote
Deel 2
Zoals u merkt is mijn opvatting van het verbergen anders dan wat meestal werd vooropgesteld: wanneer G de St-J naar Brussel laat vervoeren, zijn de RR reeds op hun plaats beland.
Ze waren op hun rustplaats voor 30 april 1934. En ook nadien zijn ze niet verplaatst geweest.
KVO en PP hebben wellicht de twee panelen eerst ofwel bij KVO in Wetteren of bij PP op zijn boot verborgen. Wanneer G overnam heeft hij de twee gekregen. Hij heeft ze bij hem gescheiden (zie episode kuisvrouw) en gezien de mogelijkheden, de RR zo snel mogelijk verborgen. Ik denk zelfs dat KVO en Consoorten er zich niet van bewust waren in het begin dat alleen G de bergplaats zou kennen.
Voor wat de bergplaats betreft is het weer fout om een plek te zoeken "met een boodschap". Dit is weer terugvallen in de goedekope Lupin-psychologie die niet met het personage G strookt. Indien men de RR sinds 68 nog niet heeft teruggevonden is dat grotendeels daarom: te veel fantasie. Het waarom, de diefstal, de bergplaats, de "verpakking", alles is op zichzelf heel eenvoudig. Niets spectaculairs. Het is een gewoon armzalig verhaal van geld. Zo ook is de bergplaats een simpel geval. Vergeet dus muren afbreken, kryptes, kappelletje, de Vrij-Metselaars of een bordeel !
Men heeft ook altijd gezocht naar plaatsen die betrekking hadden tot G ( kerken, orgels, e.d.). Dat is vergeten dat G zeker NIET in die richting ging wijzen !
Daarom mag men uitsluiten, alle gebouwen of plaatsen die met hem kunnen gelinkt worden (Tekenakademie, zijn huis, de kerk van Wetteren, zijn grafkelder (!), zijn Mutualiteit...). Ik geloof helemaal niet dat G de RR heeft verborgen in één van de huizen verhuurd door zijn vrouw. De link met hem is te evident (en denk aan de "ambras, later thuis, met zijn vrouw !). Men moet de bergplaats in verband stellen met een andere, heel wat minder gekende aktiviteit van G. Probleem is dewelke ? Die man was hyperaktief, had van alles verstand en was altijd met 3-4 zaken tegelijk bezig ! Het heeft iets te doen met zijn vaardigheid om te knutselen of te tekenen, plannen te maken, e.d. Iets dat hij bij gelegenheid deed , niet officieel, maar om te helpen, van dienst te zijn, of omdat men het hem vroeg. AG was met zooiets bezig in april 34 toen hij zich ging bemoeien met de RR. Hij heeft heel snel de mogelijkheid hiervan gezien om discreet maar in volle licht de RR te verbergen. M.a.w. G heeft van een gelegenheid gebruik gemaakt. Hij heeft dus de RR ook in volle dag vervoerd, wellicht met één of meerdere nietsvermoedende helpers. Immers de "verpakking" deed helemaal niet denken aan de RR.
Waar ? Niet in St-Baaf natuurlijk ! Hoe kan men nu nog zo'n onzin verklaren ! Ook niet ergens in een orgel. Hij was wel koster geweest, maar had toegang in de kerk in Wetteren en St-Baafs (via zijn vriend koster aldaar). Baafs werden reeds onderzocht. Ik zie hem ook niet opeens in een onbekende kerk, met zijn "deur" onder de arm even naar het orgel gaan, om daar zomaar de RR te gaan verstoppen !
Ik heb een tijdje gedacht aan de RR verborgen, in een ander schilderij. Zoals in het verhaal van Poe, "la Lettre Volée" waar een gezochte brief eigenlijk voor de neus van iedereen lag, dat niemand en ook de Politie die zag. Ze zochten immers een bergplaats ! Waar verstopt men het best een schilderij ? Met andere schilderijen, natuurlijk ! Maar hoe aantrekkelijk ook, deze hypothese (zoals de meeste) botsen steeds op hetzelfde probleem : hoe dan geen link gaan maken met G ? Natuurlijk was de Politie, met Luysterborgh op kop, niet Eliott Ness, maar eerder Janssen en Janssens, maar toch...
Uit analogie, omdat alle handelingen van G (brieven posten, St-J, kredietlijn, schrijfmachine...)
zich afspeelden in een grote stad, denk ik dat de RR ook in een grote stad berusten. Niet Brussel. Ik hou niet van Dendermonde. G ging daar niet voldoende. Hoe moest kunnen weten dat men niet achter zijn rug de RR heeft ontdekt en hem aan het lijntje hield om hem te vatten. Gent past heel goed. G ging er heel vaak. Ik heb een tijdje met Wetteren gespeeld. Ook al omdat Vilain me vertelde dat er in die tijd een kliniek en een soort bejaardetehuis was (u weet wel : berusten), in dezelfde straat als G. Het was maar op een hondertal meter van zijn huis. De directeur was ook lid van het bestuur van de Tekenakademie en goed bevriend met G. G had er dus zijn entrée. Maar beide gebouwen zijn al lang vernietigd. En wijst Wetteren niet al te gemakkelijk naar G ? Blijft Hof ten Hondert. Dit gebouw, niet rechtstreeks met G gelinkt, was G goed bekend. Hij ging er bijna dagelijks. En het toont goede gelijkenissen met de plattegrond (het enig origineel document dat iAG op deze website heeft geplaatst, en toegeschreven aan G). Ik denk niet dat de RR er berusten, maar dit gebouw blijft me intrigeren.
Het is me altijd opgevallen waarom G, een strenge katholiek, niet gebicht heeft, zelfs op zijn sterfbed. Hij zei ook al "Déplacer n'est pas voler". En nog "Er is niets gestolen, van wie zijn de RR ? Van de Staat ! Dat ben u en ik". Voor mij wil dat zeggen dat voor G reeds verborgen zijn bij de wettelijke eigenaar. Ik zie dus eerder een gebouw dat van na of van ver iets te maken heeft met het Bisdom en/of de Staat. Niet een gerechtsgebouw, een museum, e.d. Iets kleiner of "intiemer" waar geen volk naartoe gaat. Sherlock geeft hierboven enkele voorbeelden.
Blijft dan de laatste vraag, dat van het detail in de brief.
G kon dit detail gegeven hebben in het begin, uit hoogmoed. Maar dat geloof ik niet. Het was ook niet nodig zo'n een detail te geven: alles ging zo in 1,2,3 opgelost zijn. De toon van de brieven worden steeds wanhopiger. G kan(heeft?) dat een aanwijzing gegeven in een van de laatste brieven. Alles was muurvast en hij wou een aanwijzing geven. Aan wie ? Aan de Bisschop en zijn naaste medewerkers (VDG...). Iets dat zij zouden begrijpen, zoals G al hints gaf over het waarom/wie van de roof (Casse-cou, 5%...). In brief 13 heb je zo'n zinspeling " au pied du mur que l'on a dressé soi-même". Nog en vraag : is dit een bewust detail ? Of is dat iets dat hij ongewild heeft achtergelaten in zijn prosa ? En waarom heeft de Bisschop het niet begrepen ? Misschien was het tè vergezocht ?
Ik kan moeilijk aannemen dat de Bisschop het detail HEEFT gezien en dus WIST waar de RR berusten ! Waarom zou hij ze op hun plaats laten ? Allesziens, indien het detail begrijpelijk moest zijn voor de Bisschop, is dit ook een aanwijzing dat men in kerkelijke kringen moet zoeken. G was goed bevriend met die kringen en kon ook zo'n beetje overal gaan.
G heeft als kunstenaar en kunstliefhebber de RR zeker heel goed beschermd. Ze zullen zeker in heel goede staat tevoorschijn komen. En heel eenvoudig, zonder te breken : iAG schrijft "maar 4 vijzen los maken". Inderdaad ! Mijn schets van de "witte deur" op de site van Julien toont EEN mogelijkheid hoe dit kan. Er zijn er nog andere.
En het feit dat iAG zo lang gewacht heeft om de bergplaats bekend te maken toont aan dat de RR berusten in een gebouw, waar schilderijen goed beschermd zijn, zelfs na 68 jaar. Geen vochtige kelder, of natte zolder, dus. Of een ruine van een gebouw.
Om de reputatie van het Bisdom en van sommige personen te vrijwaren, heeft men hoog in katholieke politieke kringen via De Vos beslist dat G een heel goede, en dode schuldige was. En de rest in de doofpot gestoken. G die men, ondanks dit alles, de "redder" van de RR kan noemen, heeft er alles bij verloren, zijn naam, zijn reputatie...zijn leven, als ook dat van zijn zoon en vrouw is er van verkort geweest. Nu nog gaat hij door als een schurk, die de RR stal om zichzelf te verrijken... Het zal hoogtijd zijn, dat men dit verhaal ook eens rechttrekt, wanneer de RR terug in ons midden zullen zijn.

Met dank aan Bom voor zijn medewerking. En ook aan Vilain die altijd op de soms "rare" vragen van Der Kommissar heeft geantwoord !

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Kristof-185

Gepost op 30-9-2002 om 15:33 Edit Post Reply With Quote
Dit is nu wat we nodig hadden : een zo volledig mogelijke samenvatting van de ideeen en zaken die het voorbije jaar zijn duidelijk geworden.

Als newbies dit lezen, zijn ze direct up-to-date en kunnen ze genieten van de afloop.

View User's Profile E-Mail User Visit User's Homepage View All Posts By User U2U Member
LBP

Gepost op 30-9-2002 om 15:55 Edit Post Reply With Quote
arme kristof,
ik denk dat iedereen nog volop mee aan het zoeken is. Zelf ben ik allicht ook een groentje(slechts 5 dagen).
Maar ik heb inderdaad zoveel mogelijk gelezen op deze side. Vooral in de sektie
wederwoord schuilt het antwoord volgens mij. Ik heb ook niet nagelaten te duiden op de puzzel waarover ik weining of geen commentaar terug vind. Arsene heeft mij niet geantwoord hieromtrent ?!
nogmaals beeld ik me in dat daarop een
klein bouwwerkje te zien is.
Het enige waarbij ikzelf twijfel is de veiligheid (bescherming van het werk) bij de bergplaats of was AG zo zeker van de degelijkheid van de verpakking.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Bing

Gepost op 30-9-2002 om 19:56 Edit Post Reply With Quote
De puzzel

Hallo LBP,

Het resultaat van de schuifpuzzel is een witte kader. Een bouwsel zoals we van Arsene's schetsen zouden kunnen afleiden. Ik kan je het resultaat wel toesturen als je je email adres geeft.

Groetjes,
Bing (alias PaulVD)

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
sherlock

Gepost op 1-10-2002 om 07:11 Edit Post Reply With Quote
'k heb mijn vorige bijdrage ge-editeerd. Er stonden een aantal grove taalfouten in en een aantal zinnen vertoonden rare wendingen.

A propos: een leuke bergplaats is bijv. ook het altaar met voorhangend schilderij in de noordelijke zijbeuk van de Sint-Michielskerk.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
LBP

Gepost op 1-10-2002 om 12:30 Edit Post Reply With Quote

Wie weet er grote standbeelden staan van (een) rechter(s) ??

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
aggadomo

Gepost op 1-10-2002 om 16:47 Edit Post Reply With Quote
en ruiters !!
maar vooral die rechter, liefst in 't brons.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
bucephalos

Gepost op 1-10-2002 om 21:57 Edit Post Reply With Quote
DUA verwachtte meer "interessante" reacties op zijn bekendmakingen, aldus De Morgen. Reden temeer om aan te nemen dat iedereen op het verkeerde spoor zit.

Attachment: ofilipb1_s.gif (9.94kb)
Dit attachment is 341 keer gedownload.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Danny

Gepost op 2-10-2002 om 07:32 Edit Post Reply With Quote
Bijsturen ...

Ik heb met genoegen de verklaring van de schets zitten bekijken, steeds opnieuw...
Ik moet echter nu een stukje van mijn theorie loslaten. De "deur" waarmee AG in Dendermonde gezien werd kan dus nooit de volledige verpakking zijn, zelfs niet tijdens het transport, omdat het geheel dan veel te zwaar zou zijn om te dragen...
"Hoe" het verborgen is dus lichtjes anders, nog eenvoudiger dan ik veronderstelde, doch het eindresultaat klopt nog in mijn theorie. Ik had echter dat oorspronkelijke idee van "een opening van 159 op 183" nooit mogen loslaten, zo blijkt nu.
Maar, ik ga er nog steeds van uit dat de RR "liggen" ! Dat het een constructie is die horizontaal geplaats is. In een holte van een overloop of plafond ergens in de omgeving van Dendermonde...
Tot vrijdag, dan blijkt wellicht dat ik ook hier er naast zit.
Knap ! Het wordt met de dag knapper ! Arsene bravo ! Wat ben ik blij dat ik hieraan mocht meedoen !

Weten dat we weten wat we weten en dat we niet weten wat we niet weten, dat is ware kennis.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
ALie

Gepost op 2-10-2002 om 10:41 Edit Post Reply With Quote
RR liggen

Inderdaad, Danny, in de theorie van iAG liggen de RR, alhoewel ik je vannacht nog van het tegendeel wou overtuigen. Ik heb mezelf hiervan het onweerlegbare bewijs geleverd, door gebruik te maken van het wapen dat iAG ons zelf heeft aangereikt: SCAN toegepast op de geschriften van Goedertier, maar vooral ook op die van iAG zelf (wederwoorden, forumbijdrages, chatlogs, ...).

Het hout dat Goedertier in die tijd gebruikt heeft, moet het geheel -- A's, B's, C's en RR -- heel wat zwaarder gemaakt hebben. Jouw opmerking i.v.m. transport is terecht. Meer dan eens zal de heler van de RR van zijn voertuig naar de bergplaats moeten gewandeld hebben, voordat hij aan zijn puzzel kon beginnen. Is dit tevens een hint dat de bergplaats niet diep in een gebouw gelegen is?

We worden allemaal als originelen geboren, maar de meesten van ons sterven als copieën.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
Bibi

Gepost op 2-10-2002 om 12:22 Edit Post Reply With Quote
Opening

Als men ervan uit gaat dat AG onderlegd was in bouwkundig tekenen en dat het bovenste deel vd schets het gat voorstelt, waarom is het gat dan niet in proportie (op schaal) getekend? Ik bedoel dat 183 x 159 er meer vierkant dan rechthoekig uitziet en dit is niet zo op de AG schets. Daarenboven is de rest van de schets wel op schaal getekend.
Het waarom van de diefte is mi waar, maar het hoe zal iAG hopelijk vandaag verduidelijken.

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
Advocaat De Vos

Gepost op 2-10-2002 om 12:35 Edit Post Reply With Quote
Een opening, die niet in proportie getekend lijkt te zijn. Dat is waar we volgens iAG mee te maken hebben, bovenaan de schets. Tenzij hij enkel het linker-compartiment van de schets bedoelt. Het zou kunnen.

Hoe dan ook, als we geloof hechten aan de animatie van iAG (en heeft er iemand een beter voorstel dan dat?), dan moeten we op zoek naar die opening. Daarin ligt, gevat tussen panelen en latten, al 67 jaar het schilderij.

Kan er iemand een gokje doen over de dikte van iAGs constructie, en over de stevigheid ervan?

Mij valt op dat als je iAGs constructie zou vastpakken, die in minstens 2 stukken zou uiteen vallen.

View User's Profile E-Mail User View All Posts By User U2U Member
LBP

Gepost op 2-10-2002 om 12:55 Edit Post Reply With Quote
Weinig (geen) reaktie van de topspeurders. Vreemd niet.
Dit is een krachtig medium/omgeving, onmogelijk te beheren door 1 persoon.
"iK was niet alleen" is dat AG en de "topspeurders" ?
Blijft de vraag zijn we werkelijk op weg naar de ontknoping?
Waarom zou AG nu aan iederen 4 dagen de kans geven de RR te vinden/te stelen/te beschadigen? Of zijn de topspeurders (4,5,6 sterren) nu volop te velde aan het zoeken ?
In ieder geval ik amuseer mij geweldig.
Als het een spel was, wel dan is het beter dan een echt computerspel.
Ik ga voor Dendermonde; 4 ruiters
2 wateren
gerechtsgebouw, Alhoewel staat er geen rechter in het stadhuis?
In de omgeving van de markt is er een mogelijke bergplaats vlak daarnaast kan je je verfrissen (geen cafe, dronkaards) en mogelijk-want van buitenaf is dat niet te zien-op de hoogte van de derde trede (vlakbij). Misschien was dit ooit een lijkenhuisje?
Waarom zou AG de RR in een nog groter geheel verwerkt hebben.
Dit alles zal het verstoppen toch niet vergemakkelijken? En veilig is dat toch ook niet al dat hout.
De puzzel tss ww 61 en 62. wat deed die hier nu nog terzake? De witte kader was niet rechthoekig en voldeed ook niet aan
afmetingen van de schetsen. Is dit een plattegrond van een gebouw/park/kerkhof?
en dan al die andere foto('s) die ik erin zie.
Gezien AG alles en iedereen kan volgen (=beheerder) vraag ik me af of iedereen
alles kan zien op deze site.
Ik blijf nog even verder zoeken.
Ik speel het spel tot het einde. (ik ben toch nog maar een week bezig)

View User's Profile View All Posts By User U2U Member
<<  1    2  >>Powered by kwebbel.net & XMB v1.5 Beta :: Blue Moon
© 2001 xmbforum.com

Behandeld in 0.1567340 seconden, 20 queries