De Brieven       Vertaling tiende brief


Monseigneur,

Wij lezen in La Dernière Heure uw antwoord: handhaven laatste voorstel.

Dit antwoord doet ons versteld staan, omdat het zo weinig duidelijk is. Daar wij niet wensen dat onze betrekkingen verbroken worden door een misverstand, haasten wij ons u te verzoeken eventueel een duidelijker antwoord te verstrekken tegen 7 augustus. Betekent uw mededeling dat u ons laatste voorstel aanvaardt of afwijst, of wil ze zeggen dat u bij uw eerste voorwaarden blijft Indien de eerste uitleg de goede is, zullen wij zodanig handelen dat de zaak vlug afgehandeld wordt en u de R.R.. binnen enkele dagen opnieuw in ontvangst kunt nemen.

Indien u blijft vasthouden aan uw eerste voorwaarden, is het onnodig dat u moeite doet om ons dit ter kennis te brengen. Het zal de breuk zijn. Zij betekent voor ons een gemiste kans. Dat is natuurlijk altijd een pijnlijke zaak, maar dat komt wel meer voor in het leven. Maar voor u en de wereld betekent de breuk het verlies - en wij durven dat te onderstrepen - het onherstelbaar verlies van dit onschatbare meesterwerk. Wij vernemen dat uitgebreide voorzorgen werden genomen om de panelen die u nog bezit te kunnen behouden. En hier moeten we vaststellen dat u als gevolg van een onhandige aanpak een van de belangrijkste panelen verliest, dat u op loyale manier weer wordt aangeboden. Wij zullen u niet meer schrijven.

Wij willen u nochtans de materiële mogelijkheid laten weer contact met ons op te nemen. De eerste van iedere maand, en dat gedurende een beperkte tijd, zullen wij het dagblad in kwestie lezen, om te zien of u besluit onze eerste voorwaarden te aanvaarden. Want intussen zal het excuus van het niet kunnen vinden van het gevraagde commissieloon niet meer opgaan en geen waarde meer hebben.

Zo zult u dan definitief uw verantwoordelijkheid op u hebben genomen, evenzeer als wij dat hebben gedaan.

Gelieve te aanvaarden, Monseigneur, de verzekering van onze eerbiedige gevoelens.

D.U.A.