De Brieven       Vertaling zesde brief


Monseigneur,

Wij bevestigen hierbij onze brief die u dinsdag 5 juni moet hebben bereikt en waarin u verzocht wordt uw beloften te hernieuwen door de inlassing van volgend bericht: 'A.N.S. Volstrekte belofte dat geheim zal bewaard worden. Handel volkomen onbezorgd.'

Wij hebben onze beloften gehouden en willen er, na de ongelukkige indiscretie, zeker van zijn, dat u uw beloften zult houden. De inlassing verplicht u op erewoord.

Aanvaard, Monseigneur, de verzekering van onze eerbiedige hoogachting.

D.U.A.