De Brieven       Vertaling elfde brief


Monseigneur,

Het spijt ons D.U.A. persoonlijk dat u hem niet de middelen hebt verstrekt die vermeden zouden hebben dat er redenen waren tot haat tegen de verantwoordelijke overheid, die haar woord en haar beloften niet heeft gehouden.

De wraaklust en het geniepig en wraakzuchtig karakter kennend van sommige elementen waarte-gen hij niet kan optreden, vreest hi] dat de overheid en uzelf, het in de toekomst even erg zullen betreuren als uzelf.

D.U.A. kan daarover eerlijk niet meer zeggen, noch andere aanwijzingen geven, maar hij durft te geloven dat deze brief u ernstig zal doen nadenken. Indien u ingevolge de moeilijkheden, waarover hij u hierbij durft te waarschuwen, van mening mocht veranderen en de laatste voorwaarden aanvaarden, verzoekt D.U.A. u hem voor 13 September te willen verwittigen want hij vertrekt naar een bestemming waar het hem gedurende onbepaalde tijd onmogelijk zal zijn om weer rechtstreekse con-tacten aan te knopen.

Intussen berust het pronkstuk nog altijd op de plaats die alleen D.U.A. kent en waarvan hij het geheim zelfs niet aan een blad papier heeft toevertrouwd. De eerste brief lichtte u reeds in over de moeilijkheden waaraan u zichzelf blootstelt indien u uw beloften niet nakomt.

D.U.A.