De Brieven       Vertaling derde brief


Monseigneur,

Wij hebben kennisgenomen van uw antwoord in het dagblad van 25 mei en nemen goed nota van uw verplichtingen. Leef ze nauwgezet na en wij zullen de onze houden. Gelieve bij deze brief het ontvangstbewijs te vinden van de bewaarplaats waar S.J. te uwer beschikking ligt.

Over drie dagen zullen wij u het adres bezorgen van de persoon aan wie u het pakje zult moeten bezorgen dat onze commissie bevat, in overeenstemming met onze vroegere aanwijzingen.

Gelieve het nodige te doen opdat het verzegelde pakje onmiddellijk aan de aangewezen persoon overgemaakt zou worden. Zodra de biljetten uitgewisseld zijn, zullen wij u laten weten waar u de R.R. zult vinden en de zaak zal afgesloten zijn. Teneinde alle moeilijkheden te vermijden, raden wij u aan het geheim te bewaren betreffende de overhandiging van de S.J.

Gelieve te aanvaarden, Monseigneur, de verzekering van onze beleefde hoogachting.

D.U.A.