De Brieven       Vertaling twaalfde brief


Monseigneur,

Ik was niet erg verrast door de inhoud van uw antwoord: 'D.U.A. Brief ontvangen - betreuren vroeger voorstel te moeten handhaven.' Ik voorzag reeds dat u niet het nodige belang zou hebben gehecht aan mijn persoonlijke brief. Dat is zeer jammer. Want sinds enkele dagen heb ik doorzien hoe uitgebreid de wraak is die door intelligente, wraakzuchtige en koppige mannen voorbereid wordt. Hoeveel miljoenen zullen verloren gaan en welke rampen zijn er in voorbereiding.

Men zal moeten toegeven dat u en de overheid er in deze zaak een andere opvatting op nahouden over de betekenis van een verbintenis dan wij. En wat meer is, u begrijpt de verschrikkelijke ontgoocheling niet die door uw tekortkoming wordt uitgelokt. U moet dan ook begrijpen dat ik niets nader wil en kan bepalen, maar de wraak zal in verhouding zijn tot het belang van de zaak en de wijze waarop de overheid gehandeld heeft. Zij zal een echte openbare nachtmerrie worden.

Daarom heb ik ondanks alles mijn vertrek willen uitstellen, om u een laatste maal toe te roepen: 'Pas op/ In uw antwoord herhaalt u dat u alleen uw eerdere voorstel kunt handhaven. Maar ik voeg eraan toe dat het is alsof u niets voorgesteld hebt, want uw voorstel is praktisch niet te verwezenlijken.

Uw voorstel ziet eruit als een daad van wantrouwen tegenover ons en vraagt van ons een bijna grenzeloos vertrouwen. Vergeet u, dat u door uw manier van handelen tegenover ons, ons vertrouwen in u, dat er ons toe bracht u de S.J. te bezorgen in plaats van een gedeelte van het paneel, bijna helemaal vernietigd hebt. Indien u geen misbruik van ons vertrouwen had gemaakt, dan hadden we verder kunnen beschikken over de twee werken en dan hadden we met andere groepen over de teruggave kunnen onderhandelen. Nu blijft u niets anders over dan onze voorwaarden, die de enige en beste oplossing kunnen brengen, te aanvaarden.

Maar er is meer. Na onze eerste brieven hebt u ons medegedeeld dat u slechts 250.000 frank hebt kunnen verzamelen en ik stel vast dat u er na verschillende maanden niet in geslaagd bent om die som rond te maken tot 500.000 frank.

Welnu, ik begin persoonlijk te geloven dat u nooit over die 250 hebt beschikt en dat u misschien nooit van plan geweest bent ze te storten. Sta mij in dat geval toe u te zeggen: u hebt slecht gemanoeuvreerd en u zou er beter aan hebben gedaan mij de S.J. te laten houden.

Ik durf toch nog te hopen dat deze brief u ernstiger zal doen nadenken en dat u de kringen, die u het gevraagde losgeld kunnen bezorgen, zult weten te overtuigen, en u bovendien zal doen begrijpen, dat het beste wat u kunt doen is onze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Denk goed na en vermijd, uit liefde voor wat u dierbaar is, rampen en red het meesterwerk, waarmee u al te lang hebt gewacht, om het weer tevoorschijn te doen komen.

D.U.A.