De Brieven       Vertaling vijfde brief


Monseigneur,

De laatste in de dagbladen verschenen berichten wijzen op onvergeeflijke (in)discreties die elke voorziene oplossing in gevaar brengen. Alvorens verder te gaan willen wij de verzekering en uw erewoord hebben, dat de zaak wel degelijk geseponeerd is en dat niets zal worden ondernomen om de identiteit op te sporen of te onderscheppen van de personen, tussenpersonen of anderen, die belast zullen zijn met de overbrenging of de ontvangst van de vergoeding en de R.R.

Wij willen als een verbintenis aanvaarden, de publicatie van de volgende advertentie langs dezelfde weg in hetzelfde dagblad: 'A.N.S. Volstrekte belofte dat geheim zal worden bewaard. Handel volkomen onbezorgd.'

U zult vaststellen dat de initialen veranderd werden om andere indiscreties te voorkomen.

Aanvaard, Monseigneur, de verzekering van onze volkomen hoogachting.

D.U.A.