De Brieven       Vertaling vierde brief


Monseigneur,

Overeenkomstig ons akkoord en onze voorgaande instructies verzoeken wij u het pakje dat onze vergoeding bevat persoonlijk aan de heer pastoor Meulepas, Sint-Laurentiuskerk, Antwerpen, te willen overhandigen. U zou hem kunnen laten weten dat het een teruggave van papieren en brieven betreft, waarmee de eer van een der meest achtbare families gemoeid is.

Gelieve samen met het pakje het hierbij gevoegde, verticaal gescheurde blad te overhandigen. De persoon die zich zal aanbieden om het pakje af te halen zal, om zijn identiteit te bewijzen, een stuk van een ander deel van het gescheurde blad voorleggen, dat zowel wat betreft de tekst als wat betreft de scheur bij een deel van dit aangeboden papier zal passen.

Enkel aan de bezitter van dit papier mag hij het pakje afgeven. Wij menen dat die voorzorgen noodzakelijk zijn om iedere vergissing of indiscretie te vermijden. Geen enkele verklaring mag aan die persoon gevraagd worden. Kom uw beloften goed na en probeer zelfs niet stilletjes de opsporingen voort te zetten want ze zouden automatisch tot het verlies van de R.R. leiden.
Gelieve langs dezelfde weg in hetzelfde dagblad de overhandiging van het pakje aan te kondiggen door het volgende bericht: 'D.U.A. S.J. goed aangekomen en pakje overhandigd.'
Handel snel en de zaak zal binnenkort geregeld zijn.

Aanvaard, Monseigneur, onze beleefde groeten.

D.U.A.        
De heer pastoor van Sint-Laurentius
Markgravelei 95
Antwerpen