W e d e r w o o r d

Bijdrage 91

Op 16.09.2002 om 16.03 uur door F.D.

Beste,
er zijn er, vanaf het moment dat de diefstal werd gepleegd, ontelbaren geweest die beweerden dat ze de schuilplaats van het paneel kenden. Waarom zouden wij u nu geloven?
Omdat u zich Arsène Goedertier noemt?

Hoe kunt u ons geranderen dat de plaats die u zult aanwijzen, ook werkelijk het paneel zal bevatten? Dan MOET u het tevoorschijn halen, alleen dan kunt u uw beweringen hard maken.
Zult u dat doen?

Beste F.
Wij zijn er vast van overtuigd dat het einde van het raadsel in zicht is.
Afspraak op 04 oktober e.k.


Bijdrage 92

Op 15.09.2002 om 17.49 uur door T.F.

Beste
beweert dat de huidige eigenaars van het gebouw waar de RR zich bevindt niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid ervan.
Heeft U slinkse methoden moeten gebruiken om U te vergewissen van de daadwerkelijke aanwezigheid van de RR ?
Behoren de bewoners tot uw kenissen -of familiekring waardoor U toegang tot de bergplaats kreeg ?
Hoelang bent U reeds op de hoogte van de bergplaats ?

Beste F.
Zoals u reeds in de andere wederwoorden heeft kunnen lezen kunnen wij ons onmogelijk vergewissen van de daadwerkelijke aanwezigheid van de RR.
Net zoals in 1934, kan ik ook nu de bergplaats niet ongezien betreden.


Bijdrage 93

Op 11.09.2002 om 21.52 uur door L.D.J.

Beste Arséne
Houdt u de bergplaats in het oog? Controleert u af en toe of er, sinds u met de zaak bezig bent, niks aan veranderd is?

Beste L.
Inderdaad, net zoals in 1934 hou ik de bergplaats nauwlettend in het oog. 

 

 

Onthaal

 

Chat

Links

Forum

Brieven
Originelen
Vertalingen

Onthulling

Wederwoord

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

06 | 07 | 08 | 09 | 10 |