W e d e r w o o r d

Bijdrage 31

Op 09.09.2001 om 11.37 uur door A.L.

Beste Arsène,
Mortier vermeld in zijn boek het adres ij je notaboekje van een loodgieter, zinkbeweker...
Heeft dat iets met de zaak te maken?
Heb je het paneel in zink verpakt of zo?

Beste A.
Neen, ik heb bij het opbergen geen gebruik gemaakt van één of ander metaal. Zink zou zijn nut hebben bewezen mocht ik het paneel hebben begraven, wat dus niet het geval is.
Het is wel zo dat ik het paneel zorgvuldig "verpakt" heb.


Bijdrage 32

Op 16.09.2001 om 09.17 uur door P.G.

In je antwoord op een vraag van 30/08/2001 (zie bijdrage 24) stel je dat de diefstal kaderde in het bekomen van een schadeloosstelling waarop vruchteloos was verzocht.

 1. Klopt het dat de "schade" werd veroorzaakt door het bisdom als instantie en/of een aantal specifieke leden van de clerus.
 2. Houdt U nog altijd vast aan deze financiële schadeloosstelling of is een symbolische "schuldbekentenis" na al die jaren voldoende.
Groeten,

Beste P.

 1. De "schade" werd NIET veroorzaakt door het Bisdom.
 2. Ik verwacht noch een financiële tegemoetkoming, noch een of andere schuldbekentenis van wie dan ook. Alle betrokkenen in deze zaak zijn al tientallen jaren overleden ...


Bijdrage 33

Op 15.09.2001 om 16.10 uur door P.D.

Geachte,
Waarom geeft U geen antwoord op de vraag of het zoekwerk van de antwerpse politie-agent, die recent een boek schreef over de zaak, U heeft geholpen bij uw zoekwerk.
Moeten we inderdaad in een graf zoeken.
Dank U om toch te antwoorden

Beste P.
Uit nieuwsgierigheid heb ik inderdaad het bedoelde boek gelezen. De theorie, het verhaal en de bewijsvoering zitten echt goed in elkaar. Het is zeker het lezen waard.
In ELKE theorie die sinds 1934 over de diefstal van de RR verschijnt zijn er sterke en zwakke punten te bespeuren. In ALLE werken worden enkel de elementen gebruikt die de theorie ondersteunen en worden de andere afgezwakt of weggelaten. Het waarom en de modus operandi van het geheel is veel boeiender dan de bergplaats op zich, die zich niet situeert op één of ander kerkhof.
Aangezien ik echter al weet had van de bergplaats voor het boek verscheen heeft het mij niet kunnen helpen.


Bijdrage 34

Op 19.10.2001 om 10.06 uur door E.D.

Arsène
Ben je niet bang nog eens hetzelfde lot te ondergaan, om het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen voordat je ook maar iets hebt kunnen onthullen?

Beste E.
Laat ons hopen dat het eeuwige nog even op zich laat wachten ...
Maak u geen zorgen, indien ik voortijdig naar het Walhalla mocht vertrekken zijn de nodige voorzorgen reeds genomen.
Alle details berusten reeds bij een onafhankelijke en betrouwbare instantie.


Bijdrage 35

Op 29.08.2001 om 13.32 uur door J.

Beste Dua,
kunt u ons (nu al) vertellen og het paneel zich inderdaad (zoals steeds werd vermoed) nog in de kathedraal zelf bevindt, in de crypte bv?

Beste J.
Zoals je weet werd één van de uitvoerders gezien bij het verlaten van de kathedraal. Die man had een pak bij dat verpakt was in iets zwarts. Volgens sommigen bevatte dit pak enkel de St Jan. Maar waarom moest ik dan later in mijn werkhuis dat pak nog open maken ? Daarvoor had ik geen enkele reden, tenzij ... !?!
Mag ik u ook vragen om eens de chronologie van de handelingen na te kijken ? Heb ik één voorbereiding gedaan voor 10 april 1934 ?


Bijdrage 36

Op 29.08.2001 om 15.35 uur door T.L.

Beste Arséne
in je antwoorden sprak je altijd in de eerste persoon, alsof jij Goedertier zelf bent, dat hij antwoord hoewel we allemaal weten dat hij dood is !! maar soms praat je alsof jij een groep vertegenwoordigt dit zijn dus duidelijke tegenstrijdigheden. ben jij het die alles doet of is het een groep ?
T.L.

Beste T.
Ik ben één persoon die deel uitmaakt van een familie.
Natuurlijk ben ik niet de persoon die 67 jaar geleden het tijdelijke met het eeuwige verwisselde.Bijdrage 37

Op 05.09.2001 om 18.12 uur door J.R.

Als ik uw zeer kleine brokjes informatie een beetje probeer te overzien, dan zit ik toch met een paar problemen.

 • U zegt dat de panelen gestolen zijn door een eerste groep om een tweede groep mee te chanteren
  (wie de tweede groep is, is vrij duidelijk; de eerste nog niet volledig ...)
 • Dan bent u in de zaak betrokken geraakt. U regelt de afpersing, waarvoor u SJ als bewijs gebruikt, om te tonen dat u tot de echte dieven behoort. De RR verbergt u op een plaats die daarna voor NIEMAND meer bereikbaar is (zonder de aandacht te trekken). En hier wringt nu net het schoentje: vorige speurders verklaarden dit door te stellen dat de RR nog in Sint-Baafs zouden zitten, en dus na de diefstal het onmogelijk zou zijn nog aan de RR te kunnen, wegens de toegenomen bewaking in de kathedraal. Of, andere bergplaats, dat het paneel in de toen nog onafgewerkte crypte van Albert I (te Laken) zou gestopt zijn (en dus enige tijd later ook niet meer te bereiken zou zijn). Maar aangezien, volgens uw hypothese beide schilderwerken de kathedraal moeten verlaten hebben, men dan nog enige tijd nodig had om u in de zaak te betrekken (en de RR te conserveren), vervalt dus eigenlijk de hypothese dat 'de RR in Sint-Baafs verborgen zijn'. U heeft het dus op een andere "ontoegankeli! jke" plaats verstopt (of vergis ik mij hier), maar zonder evenwel de aandacht van het publiek te trekken. U kon het dus WEL verstoppen, maar NIET terugnemen... En kan het paneel dan nu teruggenomen worden zonder de aandacht te trekken?

U zegt dat het paneel nog steeds op dezelfde plaats zit, als waar het vroeger verborgen zat; maar steunt dit louter op vermoedens, of heeft u de bergplaats gezien (met het schilderij erbij)? Tenslotte weet u waar het zit!
Hoogstwaarschijnlijk is het moeilijk om hierop te antwoorden zonder de bergplaats te verklappen of althans de 'soort' bergplaats, maar ik wacht toch in volle spanning uw antwoord af ...

Beste J.
Als ik het goed begrijp is de essentie van uw schrijven "U kon het dus WEL verstoppen, maar NIET terugnemen..."

Het zou zo kunnen gegaan zijn ... veronderstel dat ik een tijdelijk leegstaand pand kende en daarin het paneel verborg. Als dit pand later verhuurd werd dan kon ik er niet meer bij zonder de openbare aandacht te trekken.
(Staar u nier blind op dit voorbeeld, dit is fictief !!!)

Nergens in mijn briefwisseling wordt gewag gemaakt van een openbare plaats. Dit is enkel een interpretatie van onderzoekers die na verloop van jaren als waarheid werd beschouwd. Eveneens wordt ervan uitgegaan dat enkel de kerkelijke overheid het paneel kon terug nemen zonder de publieke aandacht te trekken, ook dat is een interpretatie die een eigen leven is gaan leiden.
Hiermee wil ik enkel aantonen dat "het trekken van de publieke aandacht" niet noodzakelijk op een publieke plaats gebeurd.


Bijdrage 38

Op 16.10.2001 om 12.41 uur door D.T.

Beste,
Telkens ik de site bekijk of door boeken blader ivm het onderwerp komen er steeds meer en nieuwe vragen.
Zo ook deze : je vermeldt een fragment uit de 12e brief << afin de pouvoir vous crier une dernière fois "casse cou" >>. 'Crier casse-cou' betekent wel 'wijzen op dreigend gevaar', maar 'casse-cou' kan ook duiden op 'gevaarlijke trap' (plaats).
Is dit misschien het detail dat door de onderzoekers tot nog toe over het hoofd werd gezien ?
Beleefde, doch ondertussen zeer nieuwsgierige groeten,
D.

Beste D.
De Franse uitdrukking 'casse-cou' heeft de volgende betekenissen :

 • Waaghals
 • Gevaarlijke plaats
 • Gevaarlijke trap

Alle drie de betekenissen scheppen de voorwaarden voor een "ongeval".
Bedenk dat 'casse-cou' het enige woord is, in de volledige briefwisseling, dat tussen aanhalingstekens geplaatst is.
Verlies ook de woorden "une dernière fois" niet uit het oog !


Bijdrage 39

Op 27.09.2001 om 06.12 uur door R.D.W.

Beste Arsène,
U zegt dat u om familiale redenen pas in 2002 de bergplaats kan onthullen. Kan u wat precieser zijn? In welk kwartaal?
Proficiat met de site.

Beste R.
Iedereen fixeert zich op een bepaald tijdstip. Ik heb hier vermeld dat alle gegevens maar pas "in de loop van 2002" openbaar zullen gemaakt worden. Zelf kan ik niet voorzien of dat in het begin of op het einde van 2002 zal zijn. Ik heb voor mezelf het najaar van 2002 vooropgesteld maar de onthulling kan ook vroeger gebeuren.
Nogmaals alles hangt af van bepaalde omstandigheden.


Bijdrage 40

Op 09.09.2001 om 18.20 uur door T.E.

Beste Arsène,
Het is duidelijk dat de dieven de twee schilderijen hebben meegenomen buiten de kathedraal, waarom bleven Mr.Mortier en nog andere speurders zoeken naar de R.R.in de hoofdkerk.

Beste T.
Waarom zoekt men in de kathedraal ;

 1. Omdat Arsène Goedertier een verwoed lezer was van Maurice LEBLANC (Arsène Lupin) (?)
  Nochthans verklaart zijn broer Valére op 30.08.42 tussen 15.15 en 18.15 uur ; "Er las nicht viel Kriminalromane, das haben nur die Zeitungen geschrieben. Er las nicht Le Masque ..."

 2. Omdat Arsène Goedertier onmiddellijk na de diefstal zou gezegd hebben " Je chercherais autour de St Bavon"
  Blijkbaar zou ik dat gezegd hebben op 11 april 34, onmiddellijk na de diefstal. Was ik reeds bij de zaak betrokken ?

 3. Mijn kennis omtrent de kathedraal en omdat bepaalde handelingen in de omgeving van de kathedraal gebeurden (Aanschaf schrijfmachine, Opening van een kredietlijn ...). Wanneer heb ik bepaalde handelingen gesteld ?
  • 24 april 34 : Opening kredietlijn bij de Nationale bank
   (14 dagen na de diefstal)
  • 28 april 34 : Aanschaf draagbare schrijfmachine
   (16 dagen na de diefstal)
  • 30 april 34 : Eerste brief gepost

Is er nog een andere reden ? ... ik stel enkel vast dat 67 jaar zoeken in de kathedraal geen enkel resultaat heeft opgeleverd. 

 

 

Onthaal

 

Chat

Links

Forum

Brieven
Originelen
Vertalingen

Onthulling

Wederwoord

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

06 | 07 | 08 | 09 | 10 |