W e d e r w o o r d

Bijdrage 81

Op 02.05.2002 om 10.27 uur door R.P.

Een logisch vervolg op uw antwoord in bijdrage 78: Kent u ook met 100 % zekerheid de plaats waar de Rechtvaardige Rechters NA 25 november 1934 werden verborgen, TOT EN MET VANDAAG ?
Groeten,
R.P.

Beste R.
Ik ben overleden op 25 november 1934, op dat ogenblik waren de Rechtvaardige Rechters reeds verborgen.

Ik moet u vooreerst verwijzen naar Wederwoord 29.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het paneel sindsdien is verwijderd uit z'n oorspronkelijke rustplaats.


Bijdrage 82

Op 03.05.2002 om 10.29 uur door P.V.L.

Beste Arsène,
U zou mij verschrikkelijk pijn doen mocht U gewoon een uitloper zijn van de VAN EYCK tentoonstelling te Brugge met als bedoeling een guldensporenslag te herdenken en Vlaanderen te promoten, zonder een bergplaats te kennen. Indien dit Uw bedoeling is, beloof ik U dat mijn nageslacht er 1302 jaar over doet om zich terug een Vlaming te noemen.
Vriendelijke groeten.

Beste P.
Wees gerust, uw nageslacht zal er geen 1302 jaar moeten over doen om zich terug Vlaming te noemen. Deze site is op geen enkele manier gerelateerd aan een of andere vorm van publiciteit van welke aard dan ook. U kunt dus met gerust gemoed de ontknoping tegemoet zien.Bijdrage 83

Op 07.04.2002 om 22.37 uur door J.A.

Beste,
Op de chat is er al een tijdje een discussie op gang.
Volgens het ontwerpmodel Therapy-Danny gaat het om een houten deurachtig paneel (dat veel weg heeft van één van de puzzels). Volgens mij gaat het eerder om een verpakking van een materiaal op rol (wegens de beschikbare handelsmaten van verschillende materialen: bvb hout van 1.83m op 2m bestond en bestaat niet in de handel).
Ik denk eerder aan een verpakking die wat weg heeft van een tas, klasseermap, maar dan in linnen, wie weet in wasdoek, met te naaien overlappingen van 3cm. Hoe dan ook moet de verpakking enige functionaliteit hebben gehad.
De verpakking in "stof" was nuttig voor het transport, en wie weet voor het opbergen. De verpakking in hout had allicht een functionaliteit op de bergplaats zelf. Graag zou ik te weten komen of de verpakking nu stijf of soepel was. Zoals je op de chat gezegd hebt is dit gegeven op zich dit geen geheim.
Graag een reactie in ww.
Groetjes,

Beste J.
Wat u zegt omtrent beschikbare handelsmaten van verschillende materialen kan ik u bijtreden. Ooit gehoord van recyclage avant-la-lettre ?

Ik vraag me af waarom de Rechtvaardige Rechters op zo'n manier zouden moeten worden verpakt als ik de St Jan in een meer normale verpakking heb laten afleveren. Voor de transport hoefde ik dat echt niet te doen.

Wat het ook is, het mag gezien zijn. Een eenvoudig maar prachtig werkstuk, al zeg ik het zelf !


Bijdrage 84

Op 01.04.2002 om 13.28 uur door J.v.d.P

Beste Arsene,
als u het heeft over "het detail", moeten we dan rekening houden met eventuele "typfouten"?

Beste J.
Wat bedoel je met "typfouten" ? "Echte" typfouten worden onopzettelijk gemaakt.
De "nagel wordt op de kop geslagen" in een passage van een bijdrage op het forum. In hoofdrubriek "Brieven" - Discussie "Grondige en critische lektuur v.d. brieven geeft meer informatie (deel II)"


Bijdrage 85

Op 14.05.2002 om 14.22 uur door W.W.

Geachte Arsène G.,
Zou ik - TOTAAL LOS van alles wat U tot nu toe zeer met mondjesmaat hebt geschreven in uw antwoorden op vroegere ingezonden brieven - enkel aan de hand van de vele gegevens in het (uitverkochte) boek van Mortier er zélf kunnen in slagen om de sluier van de vindplaats op te lichten ? Of beschikt U over informatie, die niet in het boek voorkomt, maar die wél nodig is om de bergplaats te situeren ?
Mocht U mij antwoorden dat alle nodige elementen ter ontsluiering van dit decennia oude raadsel volstaan met de aandachtige lezing van Mortier's boek, dan wil ik het nog wel eens voor de 4de maal lezen... Mag ik me beperken tot de passages over de fameuze map met o.a. zijn DUA-brieven, of welke andere passages kan U mij ter aandachtige lectuur aanbevelen?
Ik ben geen detective, maar heb wel een kwarteeuw als journalist bij de VRT gewerkt waar ik wat ervaring opdeed in het omspitten van bronnen.
Verder alle goeds toegewenst. En ik wacht intussen geduldig op de ochtend van 1 oktober aanstaande.
W. W.

Beste W.
Als we aannemen dat ik wou restitueren is het logisch dat de enveloppe waarnaar ik verwees de nodige informatie bevat om de RR terug te vinden.

U moet hier nog echter één essentiele, voor de hand liggende link leggen, wat door velen gebeurd maar blijkbaar niet in de juiste context. Vanaf 01 oktober zal ik u meer bijzonderheden hieromtrent geven.Bijdrage 86

Op 23.06.2002 om 07.33 uur door E.o.S.

Beste,
Ik ben nog maar pas op deze site verzeild geraakt, wist weinig over het dossier en tracht nu in de mate van het mogelijke een duidelijk zicht te krijgen op het mysterie.
Na een korte lezing van enkele van uw antwoorden, is me al één ding niet duidelijk. U haalt aan dat de kerkelijke autoriteiten het geld WEL wilden betalen maar dit niet deden op aanraden van de politie. Het feit dat de kerk wel wilde betalen was omdat volgens u bepaalde zaken niet aan het licht mochten komen.
Wat wisten de dader(s) dan wel en waarom hebben ze dan nog het paneel gestolen om hun chantage te kunnen plegen. Was het schandaal niet ernstig genoeg en of wou men media-aandacht?
Het chantagegeld werd nooit betaald en toch zijn er nooit schandalen bekendgemaakt (toch niet door de daders van de diefstal). Hoe verklaart u dat? Ik verdiep me zeker verder in dit verhaal. Hopelijk heb ik nog voldoende tijd om dit grondig te doen voor de ontknoping, alhoewel ik daar nogal sceptisch tegevenover sta.
Groeten,
On the ...

Beste E.o.S.
Mijn dood was voor het bisdom een "deus ex machina". Door mijn zogenaamde "bekentenis" was er plots een dader kompleet met motief (geldnood). Later zal blijken dat dat niet echt de reden kan geweest zijn, hoeveel bedroeg mijn erfenis ?
Alle betrokkenen hadden er na mijn dood alle baat bij om verder over de zaak te zwijgen.

Is het u ook opgevallen dat het Bisdom in die tijd alle medewerking verleende ...


Bijdrage 87

Op 10.07.2002 om 12.38 uur door L.V.D.B.

Arsene,
met veel belangstelling heb ik alle teksten in je wederwoord verschillende malen gelezen, en één ding intrigeerd me :
Op de schets in wederwoord 4 teken je jezelf en nog twee andere woorden met een ander figuurtje dan de andere personen...
Kan ik er van uitgaan dat H.C. staat voor de heer C., wisselagent in op de koormarkt, en dat PP dus ook een wisselagent was?
Dat jij dan eventueel in contact gekomen bent met het voorval door het gemeenschappelijk feit van wisselagent zijn?
Met vriendelijke groeten,
L. V.d.B.

P.S. Wanneer wordt er nog iets meer van de oplossing vrij

Beste L.V.d.B.
PP was geen wisselagent.

Ik ging zeer regelmatig naar GENT voor beurs- en bankzaken. Ter dien gelegenheid vertoefde ik dus vaak in het gezelschap van collega-wisselagenten.


Bijdrage 88

Op 9.07.2002 om 20.18 uur door W.V.D.

Beste Arséne,
In tegenstelling tot Mortier en Kerckhaert ben ik er van overtuigd dat de vrij cryptische passages over de "wraak", de "Kameraden" e.d. niet slaan op natuurelementen, maar bedoeld waren als boodschap voor groep 1 (de gechanteerden).
Zou het kunnen dat de "wraak" er uit bestond dat groep 2 (of sommigen daarvan) het schandaal openbaar zou maken, aangezien gaandeweg de hoop dat ze hun geld zouden terugzien toch verzwond? En dat dus de rare passages in de brieven van A.G. bedoeld waren om groep 1 gerust te stellen dat hij de "kameraden" ervan had kunnen overtuigen om dat voorlopig niet te doen? Zoals uzelf stelt was het groep 1 er vooral om te doen om de R.R. terug te krijgen ZONDER dat er ook maar iets uitlekte over de achtergrond van de diefstal. Dat was trouwens m.i. ook de betrachting van A.G. Graag bevestiging (of ontkenning) van die stelling...

Beste W.
Kan u of ik natuurelementen tegenhouden ? Ik niet !


Bijdrage 89

Op 05.08.2002 om 19.43 uur door J.d.H.

Geachte,
Wat te denken over de nieuwsberichten als zou het paneel zich in een vroeger OCMW-huis en voormalig bordeel bevinden. Schaart U zich achter deze visie, is deze van U afkomstig of hebben we hier met de zoveelste neuroot te maken.
Met de meeste hoogachting,
J.

Beste J.
Iedereen die de site volgt weet waar J.G. de mosterd vandaan haalde. Ik wens hem veel succes toe, een poging is niet strafbaar, hoewel wij graag een bronvermelding hadden gezien.


Bijdrage 90

Op 16.09.2002 om 15.52 uur door D.G.

Waarde Heer iGoedertier,
In hoeverre is de persoon van C. belangrijk m.b.t. de mogelijke vindplaats ?
U maakt me brandend curieus omdat zijn vader , minister C. , eigenaar was van mijn huis tot 1916 toen hij het goed onder de neus van de Duitsers ( deze wilden het in beslag nemen wegens de positie van C., zijnde minster van Staat,) doorverkocht aan de familie V. D., rechtsgeneesheer en magistraat, die het goed op zijn beurt anno 1936 doorverkocht aan de familie I.
Ondertussen is dit mijn huis geworden en ik weet van de familie V. D. dat hun vader, respectievelijk grootvader , zeer nauwe banden had met St. Baafs . Een groot aantal meubelen zouden immers via de beiaardier aan deze familie verhandeld worden.
Er zijn trouwens nog andere banden waarop ik nu niet wil ingaan, maar het is vooral de figuur van C. die me intrigeerd.
Is er m.a.w. een verband tussen dhr. C. en de vindplaats ?
In de hoop iets van u te mogen horen verblijf ik ,
met vriendelijke groeten ,
D.G.

Beste D.
Alles met betrekking tot de vindplaats blijft mogelijk.
Maar laat het u duidelijk zijn ...

Ik kan u verzekeren dat C. niets met de diefstal en de daarnavolgende afpersing te maken heeft.

C. was een van de gedupeerden. Hij is daardoor niet failliet gegaan. Immers na 1934 was hij voorzitter van de beurscommissie van Gent, en nam hij er meerdere bestuursmandaten waar.
De reden waarom bezoekers dit poneren vloeit voort uit gezegdes van de broer van Arséne Goedertier, nl Valere. Deze werden gepubliceerd in het boek "Dossier Lam Gods" 

 

 

Onthaal

 

Chat

Links

Forum

Brieven
Originelen
Vertalingen

Onthulling

Wederwoord

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

06 | 07 | 08 | 09 | 10 |