W e d e r w o o r d

Bijdrage 11

Op 29.08.2001 om 04.23 uur door P.

Beste,
Zit de familie Van Cauwelaert nu al dan niet in het complot ?
Deze thesis wordt ook kort behandeld in het boek van Mortier.
De huidige hoofdredacteur van K., die een telg is van genoemde familie, wordt er soms nog op koldereske manier aan herinnerd door K. M. in zijn humoristische column in het weekblad...

Beste P.
De huidige hoofdredacteur van K. kan op beide oortjes slapen ... bij mijn weten heeft deze familie er niets mee te maken. Dit was ogenschijnlijk een van de vele wilde verhalen.
Trouwens we moeten maar teruggrijpen naar de schandalen van de laatste jaren ... welke verhalen zijn daar niet rond geweven. Hoe mooier de naam, hoe sensationeler.


Bijdrage 12

Op 29.08.2001 om 02.37 uur door C.L.

Beste,
Aangezien u zichzelf Arsene noemt, moet het voor u ook een makkelijke opgave zijn om de juiste verklaring te geven voor de initialen die Arsene Goedertier gebruikte bij het onderteken van de correspondentie.
DUA, ADMG, ANS
Ze behoren volgens u tot de groep, wie zat er dan in de groep?
En hoe is het mogelijk dat groepsleden en later hun familieleden jarenlang (67 jaar) niets hebben gelost over een mogelijke betrokkenheid bij deze zaak, zelfs niet op een onbewaakt moment of in een zatte bui of bij wat "stoerdoenderij "...?
Tot binnekort

Beste C.L.
Ingewijden (het bisdom) moesten bevestiging krijgen van hun vermoeden zonder dat buitenstaanders er enig belang zouden aan hechten. De daders waren ook niet achterlijk en wisten wel welke weerklank hun daad zou hebben. Dat de gerechtelijke diensten er zouden bij betrokken worden lag voor de hand. Op die manier zat het bisdom in een moeilijke positie, zij hadden er alle belang bij dat de daders niet gevonden werden maar dat wel de rechtvardige rechters te voorschijn kwamen.
Vandaar de hint met o.a. de initialen DUA en later ANS, wat staat voor "Antonius Van Padua". DUA als laatste deel van "Padua" en ANS als samentrekking van Antonius.
AMDG (en niet ADMG) kan staan voor "Ad Majorem Dei Gloriam", maar zijn toevallig ook de initialen van de dienstmeid van de uitvoerder van de diefstal.

In mijn volledige briefwisseling met het bisdom staat slechts één woord tussen aanhalingstekens, ook dit was een aanwijzing. Dit woord werd zelfs voorafgegaan door de zin ... "afin de pouvoir vous crier une dernière fois"


Bijdrage 13

Op 04.09.2001 om 03.30 uur door K.

Al in uw eerste brief maakt u aan het bisdom duidelijk dat elke dag vertraging de panelen kan onherstelbaar beschadigen. Als dat klopt zal er van de RR niet veel meer overblijven op dit moment?

Beste K.
Zoals u weet was ik zelf schilder en kende ik bijzonder goed de waarde van het verdwenen paneel. Een van de redenen waarom ik meewerkte aan deze zaak was mijn bekommernis voor het kunstwerk.
U zal dus begrijpen dat ik de nodige voorzorgen heb genomen tot conservatie.
De opmerking die u bedoelt is dus als een drukkingsmiddel op te vatten. Voor zover ik kan oordelen zullen de RR niet onherstelbaar beschadigd zijn.


Bijdrage 14

Op 30.08.2001 om 16.08 uur door K.J.

Beste,
beweert u nu de 'bergplaats' te kennen of ze BIJNA gevonden te hebben?

Beste K.
Wij kennen de bergplaats, en u mettertijd ook ... beetje geduld.


Bijdrage 15

Op 30.08.2001 om 05.31 uur door P.

Beste,
1) Denkt u (of weet u zeker)dat het schilderij nu (of in 2002) nog in goede staat is?
2) Waarom zijn Kerckaert en Mortier nooit tot uw bevindingen gekomen? Het vinden van het adres van de wisselagent C. is toch betrekkelijk eenvoudig voor iemand die alle denkbare bronnen raadpleegt?

Beste P.
Voor uw eerste vraag verwijzen wij u graag naar bijdrage 13.
Waarom Kerckaert en Mortier nooit tot onze bevindingen zijn gekomen weten we niet. Wij kunnen enkel maar gissen, mogelijks hebben Kerckaert en Mortier gebruik gemaakt van officiële gegevens (eq. Rijksregister). Wij weten niet of deze wisselagent ooit op dat adres officieel is ingeschreven geweest. Feit is wel dat hij er kantoor hield.
Uit het boek "Dossier Lam Gods" blijkt dat Kerckaert en Mortier wel degelijk weet hadden van dit gegeven, maar door het ontbreken van bepaalde elementen niet verder zijn ingegaan op deze piste.


Bijdrage 16

Op 29.08.2001 om 04.19 uur door L.

Cher Arsène,
het paneel is nu een halve eeuw verdwenen.
Drie vragen:
1. Is het paneel na de diefstal steeds in dezelfde bergplaats gebleven?
2. Heeft het paneel schade opgelopen door de omstandigheden waarin het werd verborgen?
3. Als u het paneel ontdekt, verwacht u een vergoeding vanwege het bisdom?
met dank
L.

Beste L.

  1. Ja
  2. Neen
  3. Neen, trouwens weet iemand nog wie de rechtmatige eigenaar is van het Lam Gods ?Bijdrage 17

Op 09.09.2001 om 05.19 uur door M.

Beste A
Na uw dood zijn er twee sleutels gevonden.
Eén sleutel leidde naar de schrijfmachine, Waar diende de andere sleutel voor ?
Hij moet toch ook iets te maken hebben met de RR aangezien hij is dezelfde lade lag?
Groetjes
M.m.

Beste M.
Even iets bijsturen ...
Na mijn dood zijn meerdere sleutels gevonden, één in een lade en twee aan een sleutelrekje in mijn bureau. Het waren niet de sleutels die leidden naar de schrijfmachine maar wel een depotbewijs van het St Pietersstation.
Wanneer u de twee sleutels - deze hingen aan het sleutelrekje - bekijkt zal u merken dat het hier om "bontebaardsleutels" gaat. Met dit type sleutels kunnen veel deuren geopend worden omdat de verscheidenheid zeer beperkt is.
Maar inderdaad, toeval of niet, een van deze sleutels - de kleinste - paste ook op de deur van de plaats waar ik de RR verborg.


Bijdrage 18

Op 06.09.2001 om 09.14 uur door F.D.C.

Kan de creatie van deze website met wederwoord en de beloofde "revelatie" van de bergplaats van de RR in verband gebracht worden met het recent overlijden van een laatste mogelijke rechtstreekse getuige, de hoogbejaarde Mgr De Kesel?

Beste F.
Ons antwoord is kort ... Neen


Bijdrage 19

Op 05.09.2001 om 18.28 uur door J.J.

De directeur van het kunstpatrimonium in Brussel waar het Lam-Gods werd gerestaureerd hete ook C. Is dit toeval of niet?

Beste F.
Inderdaad, dit is toeval


Bijdrage 20

Op 05.09.2001 om 18.16 uur door H.M.

Beste Arsène,
Is het niet mogelijk dat iemand anders uiteindelijk de R.R. terugvindt door de aanwijzingen die u nu beetje bij beetje vrijgeeft en zo met de pluimen gaat lopen ?

Beste H.
Na 67 jaar zoeken is het genoegzaam bewezen dat noch door toeval, noch door gericht zoeken de bergplaats ontdekt zal worden ...
Het geheim kan slechts ontsluierd worden door te letten op één klein detail. Dit detail zullen wij vrijgeven na de bekendmaking van de bergplaats. 

 

 

Onthaal

 

Chat

Links

Forum

Brieven
Originelen
Vertalingen

Onthulling

Wederwoord

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

06 | 07 | 08 | 09 | 10 |