W e d e r w o o r d

Bijdrage 71

Op 17.01.2002 om 11.54 uur door R.V.L.

  • 1. Er wordt wel eens gezegd dat uw echtgenote enkele "onbelangrijke brieven heeft verbrand kort nadat u het leven liet. Klopt dat en hadden deze brieven iets te maken met de RR?
  • 2. Als u zegt dat de bergplaats geen echte bergplaats is, bedoet u dan een kamer of iets dergelijks?
Gegroet

Beste R.
De documenten die kort na mijn overlijden door mijn echtgenote zijn verbrand hadden niets met de RR te maken. Zij zou, indien dat wel het geval was, op de hoogte moeten zijn geweest over de historie. Dan had zij ook weet van de dubbels van mijn brieven aan het bisdom en had ze die beslist ook verbrand. Ofwel had ze alles gegeven met de eis dat alles geheim zou worden gehouden.

Zei ik ook niet op mijn sterfbed dat alles wat deze zaak aanging in één enveloppe in mijn bureau te vinden was ? Ik liet niet zo'n belangrijke papieren rondslingeren.

Dat zijn de feiten, de rest veronderstellingen.Bijdrage 72

Op 09.04.2002 om 12.21 uur door J.V.D.P.

Beste Arsene,
Het blijkt uit de brieven dat het bisdom in 1934 gemakkelijk aan de RR kon geraken, is dit nu nog steeds zo?

Beste J.
Ik heb dit nergens in mijn brieven geschreven.
Ik veronderstel dat je doelt op mijn zinsnede ; " De Rechtvaardige Rechters berusten op een plaats waar ik, noch iemand anders het kan weghalen ... "

Bepaalde onderzoekers interpreteren deze zinsnede als zou het Bisdom wel toegang hebben gehad tot de bergplaats. Ga eens terug naar 1934, waar had het Bisdom geen toegang ? Om de hemel te verdienen gingen mensen ver, zeer ver.


Bijdrage 73

Op 12.04.2002 om 12.51 uur door V.

Mag ik je nog een vraag stellen: je spreekt in je inleiding over 'nieuwste technieken': waarover heb je het: gaat het echt om apparatuur of moeten we technieken eerder in overdrachtelijke zin begrijpen?
V.

Beste V.
Sinds het gerechtelijk onderzoek in 1934 - 35, meer nog ... sinds enkele jaren zijn onderzoekstechnieken enorm geëvolueerd. Wij hebben gebruik gemaakt van allerlei technieken, technieken die wetenschappelijk zijn onderbouwd.

Om u een voorsmaakje te geven verwijs ik u o.a. naar de zogenaamde Scan methode (Scientific Content Analysis) . U kan de methode op deze website bekijken. Uiteraard is dit niet de enige onderzoeksmethode.


Bijdrage 74

Op 03.04.2002 om 09.28 uur door F.M.

Beste,
Bestaat er geen verband tussen de stad Oostende en de diefstal en/of bergplaats van het gestolen paneel?
Mijn inziens hebt u de koningin der badsteden nooit vermeld tijdens uw speurtocht terwijl deze toen der tijd van groot koninklijk aanzien was.
Een genegen groet,
F.M.

Beste F.
Ik moet u teleurstellen maar Oostende komt niet voor in deze zaak. Wanneer u zegt dat Oostende toen der tijd een stad van groot koninklijk aanzien was zou ik o.a. eruit kunnen besluiten dat u een link maakt met het koninklijk hof. Wanneer u er mijn brieven op naleest zal u merken dat het mij te doen was om de afpersing uit noodzaak, niet om bepaalde personen te vereren.
Nu we het toch over West-Vlaanderen hebben kunnen wij u nog vermelden dat ooit gealludeerd werd op IEPER als een mogelijke bergplaats.


Bijdrage 75

Op 23.01.2002 om 10.43 uur door W.N.

Beste Arsène,
Er is nog iets dat mij bezig houdt. In het boek van Mortier lezen we dat je aan nachtblindheid leed. Om die reden waren er al langer twijfels over je betrokkenheid bij de diefstal zelf. Hoe kan iemand met die afwijking in een donkere StBaafskathedraal een paneel ontvreemden en er dan nog ergens mee naar toe rijden ook, en 't was wat laat om de trein te nemen, nietwaar?
Nu we weten dat je niet bij de diefstal zelf betrokken was, rest nog het probleem van het verbergen van het paneel. Ik neem aan dat dit ook 's nachts gebeurd is ? Dan was je waarschijnlijk, niettegenstaande wat je zelf beweert in je briefvoering met het bisdom, toch niet alleen ?
klopt deze redenering ?

Beste W.
Ik heb nooit gezegd dat ik alleen was om het paneel te verbergen. Wel heb ik gezegd dat door omstandigheden ik alleen wist waar de Rechtvaardige Rechters zich bevinden. Waarom zou het paneel 's nachts moeten zijn verborgen ?


Bijdrage 76

Op 06.01.2002 om 09.01 uur door R.P.

Beste Arsène,
U schrijft: "De eigenaar, noch de huidige bewoners van het gebouw waar de Rechtvaardige Rechters al 67 jaar berusten zijn zich bewust van de aanwezigheid van het paneel."
Bevinden zich onder de eigenaars/bewoners van de voorbije 67 jaar wel personen die zich van de aanwezigheid van het paneel bewust waren?
Groeten,

Beste R.
Nooit zijn de eigenaars, de gebruikers, de bezoekers of de huurders zich bewust geweest van de aanwezigheid van de Rechtvaardige Rechters.


Bijdrage 77

Op 25.10.2001 om 12.18 uur door V.K.

Arsène,
Stel dat je komt te overlijden voor oktober 2002 ... Wat dan ?
Groeten,

Beste K.
De nodige maatregelen zijn genomen.


Bijdrage 78

Op 29.04.2002 om 11.12 uur door P.V.G.

Arsène,
U bent zeker van uw zaak, d.w.z u straalt voor 100% zekerheid uit dat u de bergplaats weet.
Is dit inderdaad 100% of houdt u voor enige percentages nog een slag om de arm?
Groetend,
P.V.G.

Beste P.
Ik ken met 100 % zekerheid de plaats waar de Rechtvaardige Rechters tussen 11 april en 25 november 1934 werden verborgen.


Bijdrage 79

Op 27.04.2002 om 09.02 uur door J.V.

Arsène,
In die bewuste omslag waarin alles zat met betrekking tot de RR bevatte die enkel de brieven en de schetsen of zaten daar nog andere papieren bij.
Uit verschillende hoeken komen verschillende versies van de feiten.
Waren daar nog andere papieren bij, die gegevens over de "bergplaats" bevatten of enkel de brieven en de schetsen? P.V.G.

Beste J.
Net zoals bij allerhande aspecten in deze zaak heeft ieder wel zijn eigen interpretatie.

In de geelkleurige omslag met als opschrift "Comiteit Mutualiteit" staken:

  • de afschriften van de brieven die DUA verstuurde aan de Bisschop,
  • de uitgeknipte advertenties uit La Dernière Heure,
  • het ontwerp van een brief (nooit verzonden)
  • een schets

Meer stak er volgens advocaat DE VOS niet in.


Bijdrage 80

Op 30.04.2002 om 15.58 uur door J.V.D.P.

Beste Arsene,
In ww 79 verklaart u dat er niets anders in de enveloppe "Comiteit Mutualiteit "zat dan de afschriften, de uitgeknipte advertenties, het ontwerp van de 14de brief en de schets. Zijn er (volgens u) nog andere documenten gevonden ten huize Goedertier, of bij een familielid/vriend die direct betrekking had op de bergplaats, en zo ja, heeft u hiervan gebruik gemaakt?
Goedertier had het op zijn sterfbed over "het dossier van heel die zaak". Voorgenoemde documenten lijken mij niet echt een dossier te zijn, vandaar de vraag of er toch niet ergens nog iets interessants gevonden werd gevonden (eventueel door van Ginderachter), waarvan men nu geen weet heeft?

Beste J.
In deze zaak kan je niets zomaar uitsluiten. 

 

 

Onthaal

 

Chat

Links

Forum

Brieven
Originelen
Vertalingen

Onthulling

Wederwoord

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

06 | 07 | 08 | 09 | 10 |