W e d e r w o o r d

Bijdrage 61

Op 10.01.2002 om 17.19 uur door I.C.

Beste Arsene,

Ik volg met interesse de artikels in de krant over de ontknoping van de diefstal van het Lam Gods. Graag geef ik je een kleine getuigenis van een gebeurtenis die in die periode gebeurde.

Als achterkleinzoon van L.C. hoorde ik onlangs een merkwaardig verhaal. Mijn grootonkel die nog leeft was tijdens het het gesprek aanwezig.
Op een dag komt er een aannemer bij J-N.C., zoon van L.C. en eveneens architect. De aannemer wou hem raad vragen. Enkele dagen voor de diefstal was een man hem komen vragen een nis te maken in een leegstaande woning. Enkele dagen na de diefstal heeft hij deze nis moeten toemaken. Omdat de nis ongeveer overeenstemde met de grootte van het schilderij vond hij dit verdacht en vroeg hij raad aan J.N. Deze heeft toen contact genomen met kannunik C. (schrijfwijze ben ik niet zeker van) die hem aangeraden heeft deze zaak zo te laten. Het was niet belangrijk of zelfs onbestaand.
Kan je me vertellen of jij of jij van deze gebeurtenis afweet?

Vriendelijke groet en benieuwd wat er uit de bus zal komen wanneer mogelijke erfrechten zullen geregeld zijn. Bij mijn veelvuldige boottochten ben ik ettelijke malen onder het venster van het reeds lang te koop staande huis aan de hoek van de Sint Antoniuskaai gepaseerd en heb met veel nieuwsgierigheid geprobeerd naar binnen te kijken, wat mij echter nooit gelukt is.

Groeten

Beste I.
Dergelijke geschiedenis hebben we inderdaad al horen vertellen. Of het waar is moeten we voorlopig nog in het midden laten.

De naam van de kannunik is niet juist geschreven maar lijkt er wel op (twee woorden F. C-B). Bij nazicht vinden we nog vier personen in Gent met dergelijke (zeldzame) naam. Een ervan (A. C-B) was bankbestuurder , twee waren advocaat en de vierde (J. C-B) was notaris.


Een puzzel ...


Bijdrage 62

Op 01.01.2002 om 07.01 uur door F.D.

Beste Arsène,

Heb ik het fout voor,als ik beweer,dat hier een liefdesaffaire aan de basis ligt en meer bepaald een verboden liefdesrelatie .
Leidde iemand van de hoofdrolspelers m.a.w. een dubbelleven op dit vlak ?

Beste F.
Een verboden liefdesrelatie lag zeker niet aan de basis van het hele gebeuren. Net zoals nu, en zoals het wel altijd zal zijn, waren er ook toen verboden liefderelaties. Ook ik was een man van vlees en bloed ... wie woonde er ook alweer in de Koestraat nr 8 toendertijd ?


Bijdrage 63

Op 27.12.2001 om 22.18 uur door T.F.

Geachte,
Hoogst eigenaardig dat U een exact tijdstip gepland heeft waarop U de vermoedelijke bergplaats van de Rechtvaardige Rechters zult bekend maken. Wacht U op het geschikte moment om het pand te betrekken?

Ooit gaf een geschiedenis leraar van mij een uiteenzetting over de roof van de RR. Hoewel dit mysterie mij hoogst intrigeerde heb ik er mij nooit in verdiept. Lang bleef ik zitten met de vraag of zijn uitleg en mogelijke bergplaats de juiste zouden zijn. Misschien zult U me verlossen en het antwoord brengen.

Mag ik U veel succes wensen en onder voorbehoud mijn welgemeende felicitaties!

(De bewuste leraar gaf (geeft nog?) les in het St-Leo College te Brugge. Als ik me het nog juist herinner dacht hij dat het in een graf zou liggen. Ik dacht zelf nog in het St - Baafs. Op het graf zou de inscriptie DUA te zien zijn. Maar dan wel als DVA. Dhr. Goedertier zou deze getild hebben met de krik van zijn wagen. De wormen en ongedierte zouden dan wel eens kunnen de vriendjes zijn die het werk zouden vernietigen. Tja, allemaal maar hypothesen. Maar wel intrigerend.)

Vriendelijke groetjes,
T.

Beste T.
Wij wachten inderdaad op het geschikte moment, zij het niet om het pand te betrekken.

Uw toenmalige leraar geschiedenis was ongetwijfeld de heer M. Termont. Deze theorie is ons inderdaad bekend, ze staat ook uitgebreid te lezen in het DLG. en in "De mythe van de Rechtvaardige Rechters" van Patrick Bernauw (hoofdstuk: De herbergier en de sarcofaag). Deze theorie was afkomstig van iemand uit Evergem. Deze theorie bleek niet te kloppen.

U spreekt van wormen en ongedierte als vriendjes die het werk zouden vernietigen. U alludeert op mijn opmerking "Kameraden", velen zien daarin bepaalde natuurelementen. Maar heeft u zich ook al eens afgevraagd dat ik, op het ogenblik dat ik niet meer in het bezit van het paneel was, schreef in mijn laatste brief :

en vervolgens in mijn niet-verzonden brief :
Citaat uit DLG (blz 145) : "Vooreerst heb ik de kans gehad alle weerwraak te kunnen opschorten tot mijn terugkeer. Ik heb mijn kameraden kunnen overtuigen, dat het inzetten van de wraak een belemmering zou betekenen voor iedere oplossing. Ik heb hen aan het verstand gebracht ..."

Wees gerust, ik heb de plaats goed uitgekozen, zei ik niet ... " 'l object volé devait être caché dans un endroit très simple, pas précisément une cachette, mais un lieu dans lequel on ne songerait nullement à le chercher."


Bijdrage 64 bis

Op 13.01.2002 om 03.11 uur door G.

In de eerste plaats is het toch volkomen onlogisch dat wanneer u de schuilplaats werkelijk kent, u nog langer zou wachten met het paneel weer boven te halen. Dit lijkt mij weer eens de zoveelste flauwe grap !

Trouwens is het heel jammer dat mensen zoals Chris Noppe die een verbluffende hypothese voorleggen niet ernstig worden genomen door o.a Karel Mortier. Aanvankelijk had Mortier oor naar Noppe, doch wanneer hij merkte dat hij niet met de eer kon gaan lopen, haakte hij af !
Te volgen deze Chris Noppe !!!

Beste G.
Enkel de tijd zal u duidelijk maken of dit een flauwe grap is ... denkt u werkelijk dat wij zonder reden zoveel tijd en moeite besteden aan het maken van deze site ?

Wat de heer Mortier betreft; het is een feit dat zonder zijn inspanningen ( en deze van de heer Kerkhaert ) de Rechtvaardige Rechters na de Tweede Wereldoorlog totaal zouden zijn vergeten.

Voor zover wij Karel Mortier kennen zou het ons verbazen dat hij ooit oor zou gehad hebben voor de verbluffende hypothese (theorie) van de heer Noppe. Met "eer" heeft dit niets te maken.


Bijdrage 65

Op 25.01.2002 om 12.39 uur door C.N.

We zijn van plan een RR-route te volgen met een groep. Heeft U toevallig een tip voor het eindpunt van deze route?

Beste C.
Ik stel voor dat u als eindpunt van uw RR-route de groep huizen ongeveer tegenover de ingang van de kerk van Oordegem. Het zou me niet verwonderen mocht je daar iets naar uw gading vinden.


Bijdrage 66

Op 22.01.2002 om 12.50 uur door J.V.D.P.

Hoe zal de bergplaats van de RR prijsgegeven worden? Via de website, of zullen we het eerst via de media vernemen?

Beste J.
Uitsluitend via deze website. Zoals reeds gezegd zullen wij hier in enkele kort opeenvolgende bijdragen alle registers opentrekken en gebruik maken van alle mogelijkheden die internet biedt. Wij onderzoeken een mogelijkheid om gedurende enkele tijd een webcam op de bewuste plaats te richten.

De ultieme bijdrage wordt 's morgens geplaatst, onmiddellijk erna wordt het nodige gedaan om de plaats te laten openen. Niet door ons maar door experts terzake.


Bijdrage 67

Op 10.03.2002 om 18.27 uur door J.V.D.B.

Beste D.U.A.
Het is allemaal zeer spannend. En hier en daar zelfs geloofwaardig.
Maar dat Uzelf bij deze zaak in 1934 zou betrokkken zijn is dat helemaal niet geloofwaardig.
Als K.V.O. en A.G. deze zaak hebben opgezet om ergens druk uit te oefenen, dan zullen die notaris en die geleerde en ervaren priester (doctor in de wijsbegeerte) zich niet door jonge snaken hebben laten omringen.
De door hen gekozen medewerker(s) zouden op het ogenblik der feiten minstens zowat 30 jaar of ouder geweest zijn.
Dan zijn die medewerkers en U ook nu minstens 100 jaar oud.

Hoe men dat moet rijmen aan uw kwieke schrijverij en het gebruik van het medium internet, dat wil ik wel nog eens zien.
Maar als het een niet waar is, wat is rest er dan van de rest van uw verhaal?

Beste J.
Begrijp ons niet verkeerd. Uiteraard ben ik niet de echte Arsène Goedertier. Ik was ten tijde van de diefstal nog net niet geboren, evenmin als mijn eventuele "medewerkers".
De naam "Arsene Goedertier" is hier enkel een pseudoniem. Wanneer u goed kijkt schrijven wij de naam anders dan deze van wijlen Arsène.
Meer nog alle hoofdrolspelers zijn reeds decennia lang overleden.

Onze bedoeling is enkel deze site zo aangenaam mogelijk te maken.


Bijdrage 68

Op 05.03.2002 om 21.17 uur door F.V.E.

Beste Arsene,
Er is in het verleden reeds zeer ijverig naar de RR gezocht geworden. Tevergeefs.

U beweert de oplossing te kunnen brengen. Stel dat het zo is (wat, gezien u zelf het schilderij verborgen hebt, correct is), waarom werd de waarheid nooit eerder ontdekt?
Het lijkt mij toch niet logisch dat men stelselmatig aanduidingen over het hoofd zag.
Diegene die de waarheid nu nog kan achetrhalen, moet bijna zeker over inside informatie beschikken.
Van welke aard is deze informatie en hoe kon zij onopgemerkt blijven?
F.V.E.

Beste F.
Op het ogenblik dat ik op mijn sterfbed lag moest ik alles openbaren, anders zouden de RR nooit worden teruggevonden. Ik was mij terdege bewust van de ernst van mijn toestand.

Ik verwees naar mijn bureau, meer bepaald naar de omslag met opschrift "Comiteit - Mutualiteit". Mijn inziens kon op basis daarvan de bergplaats gelokaliseerd worden, weliswaar met de kennis van toen. Alle benodigde gegevens bevonden zich in deze map, in tegenstelling tot wat sommigen denken waren de afschriften van de brieven en de schets het enige wat zich in deze enveloppe bevond.

Blijkbaar heeft tot op heden niemand, behalve de makers van deze site, deze gegevens juist kunnen interpreteren.Bijdrage 69

Op 10.03.2002 om 16.56 uur door J.V.D.B.

In wederwoord bijdrage 12 lees ik dat AMDG ook de initialen zijn van de dienstmeid van een der daders.

Wat was de voornaam van de dienstmeid?

Beste J.
Niet onmiddellijk een voor de hand liggende vraag. Wij hebben inderdaad aangegeven dat deze initialen (AMDG) kunnen staan voor "Ad Majorem Dei Gloriam", maar toevallig ook de initialen zijn van de dienstmeid van de uitvoerder van de diefstal.
De voornaam van de dienstmeid was "Alice".


Bijdrage 70

Op 30.03.2002 om 13.40 uur door J.V.D.P.

Beste Arsene,
hier ben ik weer eens met hetzelfde vraagje, ik hoop dat hij nu eens beantwoordt wordt. Hier komt hij dan. Moeten er vloeren of muren of dergelijke opengebroken worden om de RR te kunnen zien, of lopen er bij wijze van spreken dagelijks mensen voor de bergplaats terwijl de RR daar nu ja, open en bloot staan (of liggen)?

Beste J.
Niettegenstaande ik me had voorgenomen om geen enkele vraag te beantwoorden met betrekking tot de bergplaats maak ik hierbij een uitzondering.

  • Om de RR tevoorschijn te halen moet er inderdaad 'opengebroken' worden.
  • Er lopen weinig mensen voorbij de bergplaats. 

 

 

Onthaal

 

Chat

Links

Forum

Brieven
Originelen
Vertalingen

Onthulling

Wederwoord

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

06 | 07 | 08 | 09 | 10 |