W e d e r w o o r d

Bijdrage 51

Op 18.11.2001 om 13.22 uur door R.B.

Beste A,
Ik vind helemaal niets in de site terug over Nazi-Duitsland en zoektochten naar de heilige Graal.
Heeft het verdwijnen niets van doen met SS etc?

Beste R.
In elk mysterieus dossier worden heel wat veronderstellingen gemaakt. Wanneer echter de zaak wordt ontrafelt en alles aan het licht komt blijkt telkens dat de waarheid niet zo spectaculair is dan gedacht. De diefstal van de Rechtvaardige Rechters moet worden gezien als een middel om geld terug te krijgen die men in vertrouwen had gestort.
De Rechtvaardige Rechters dienden als "pand" of beter, als ruilmiddel.


Bijdrage 52

Op 09.11.2001 om 11.08 uur door G.B.

Hallo A.
Bij de uitvoerders heb je een zekere HC staan. Was is deze HC de wisselagent ??? Verder bestaat de kans dat de RR buiten Gent verborgen liggen........

Beste G.
Het relatieschema moet goed worden geïnterpreteerd. Er zijn slechts twee uitvoerders nl. P.P. en K.V.O.
De kans dat de Rechtvaardige Rechters buiten Gent verborgen liggen is evengroot dan dat ze in Gent berusten.
Zei ik niet ... " l' objet volé devait être caché dans un endroit trés simple, pas précisément une cachette, mais un lieu dans lequel on ne songerait nullement à le chercher."
( het gestolen voorwerp moet verborgen zijn op een zeer eenvoudige plek, geen eigenlijke bergruimte, maar een plaats waar niemand er aan zou denken het te gaan zoeken)Bijdrage 53

Op 16.11.2001 om 19.25 uur door D.T.

Beste,
Op het relatieschema staan nog enkele vraagtekens.
Ik dacht aanvankelijk dat hiermee een onbekende groep voorgesteld werd maar is het misschien de bedoeling om ook van deze personen de identiteit te achterhalen ?
Groeten,
Danny

Beste D.
U dacht goed, de vraagtekens stellen inderdaad onbekende personen voor. De namen van personen die geld verloren zijn niet allemaal gekend. Het is ook onmogelijk om dat vooralsnog te weten te komen.
Wie precies het geld verloor doet niets ter zake, zij liggen niet aan de basis van het verdere verloop.


Bijdrage 54

Op 11.12.2001 om 10.30 uur door J.A.

Beste,
Kunt u ons vertellen of de eigenaar van het gebouw waarin volgens u de RR verborgen zijn hiervan op de hoogte is.

Beste J.
De eigenaar, noch de huidige bewoners van het gebouw waar de Rechtvaardige Rechters al 67 jaar berusten zijn zich bewust van de aanwezigheid van het paneel.


Bijdrage 55

Op 09.12.2001 om 17.57 uur door J.D.C.

Beste Arsène,
Ik bezoek vrij regelmatig je site, en vind de speurtocht ongemeen spannend. Ik ben echter een complete leek in de geschiedenis van de RR, en er lopen hier een massa freaks rond die er wreed veel vanaf weten (of 't toch claimen).
Ik zou er graag meer vanaf weten, maar hoe begin ik eraan?
Met 't boek van Noppe?
En wie is wie op deze site?
Ik denk dat jij en/of de makers van deze site zich soms onder andere pseudoniemen manifesteren. Ik zie als groentje vaak door de bomen het bos niet meer in deze site. En ik vrees dat 't steeds moeilijker wordt om mee te zijn in den draai, als je begrijpt wat ik bedoel. Tegen oktober 2002 zou 't wel es kunnen dat je hier met een privéclubje van een klein aantal specialisten zit, maar dat Jan met de Pet hier niks meer kan komen doen. Ik denk niet dat dit de bedoeling van de site is. Of? Enfin, keep up the good work, je kreeg mij alvast geïnteresseerd.
Groetjes,
J

Beste J.
De beste manier om vlug met de materie vertrouwd te raken is het boek "Dossier Lam Gods" van Kerckhaert & Mortier te lezen. Dit boek is momenteel uitverkocht, doch is zeker te vinden in de bibliotheek van uw stad of gemeente. Dit boek is zowat de "bijbel" van de gehele zaak.
Andere boeken, zoals deze van Chris Noppe of van Patrick Bernauw kunnen ook goede diensten bewijzen, maar zijn niet zo uitgebreid als voornoemde. Een korte geschiedenis kan je ook lezen op de site van Willy Nachtergaele

Wie wie is in het forum weten wij zelf ook niet. Elke bezoeker kan er zijn eigen mening in kwijt onder het pseudoniem van zijn keuze. Wijzelf publiceren enkel serviceberichten op het forum onder de naam "Arsene". Al onze bijdragen beperken zich tot het "Wederwoord". M.a.w indien u zich beperkt tot alles wat hier in "Wederwoord" wordt geschreven moet u tegen oktober 2002 een inzicht krijgen in de zaak.Een processie in het jaar des heren 1899 te Antwerpen


Bijdrage 56

Op 20.11.2001 om 16.24 uur door J.R.

Beste,
gewoon uit interesse : doet u dit voor uw beroep (een of andere onderzoeksfunctie, als ambtenaar, wetenschapper of politie, ...) of is dit een werkje na de uren ?
met groeten,
J.R.

Beste J.
Vanwege officiële instanties, zoals u bedoeld, bestaat er geen interesse tot het aktief opsporen van de Rechtvaardige Rechters. Voor ons was dit zeker geen "werkje achter de uren".


Bijdrage 57

Op 29.11.2001 om 19.50 uur door D.T.

Beste Arsène,
De site heeft iets van vuur, soms lijkt het te doven maar plots wakkert alles weer hevig aan... Bravo !
Mijn vraagje nu : AG was ex-koster, wisselagent-bankier, organist, (lokaal) politicus, voorzitter van de Eendracht, leraar aan en sinds 18 november directeur van de tekenacademie, kunstschilder, hij verkocht ook zelf schilderijen...
Is dit lijstje volledig of zijn er nog andere (beroeps-)bezigheden te vermelden ?
Beste groeten,
D.T.

Beste D.
Dit lijstje is nagenoeg volledig voor wat betreft mijn inkomsten op de verschillende tijdstippen in mijn leven. Ik deed echter nog veel meer, denk o.a. aan mijn ontwerpen ...


Bijdrage 58

Op 15.11.2001 om 16.11 uur door D.M.

Beste Arsène,
Waarom die aftelling naar maandag 30 september 2002? Is dat dan zo'n een belangerijke datum? Ga je dan uw geheim prijsgeven?

Beste D.
Op dinsdag 01 oktober 2002 maken wij een aanvang met de onthulling van de bergplaats.
Na een aantal kort opeenvolgende aanwijzingen zal meer en meer duidelijk worden waar precies de RR zich bevinden.
Wijzelf zullen ons op geen enkel ogenblik kenbaar maken (dit is de reden waarom wij gebruik maken van het medium Internet) maar de opening van de bergplaats laten geschieden door officiele instanties, ongetwijfeld gadegeslagen door de argusogen van de pers en de bezoekers van deze website. Dit om alle eventualiteiten uit te sluiten.


Bijdrage 59

Op 12.11.2001 om 20.01 uur door p.H.

Beste,
Heeft de nakende ontknoping van dit drama iets te maken met de geplande restauratiewerken aan de bisschoppengalerij op de begraafplaats te Mariakerke - Gent?
Vriendelijke groet,
pH

Beste pH
Neen, die eventueel geplande restauratiewerken aan de bisschoppengalerij op de begraafplaats te Mariakerke - Gent hebben er niets mee te maken.


Bijdrage 60

Op 10.10.2001 om 18.51 uur door D.

Beste Arséne,
Een getuige beweerde dat iemand met een 'plank' naar de auto liep waar Paul P. op wacht stond. En dat die tweede persoon op Goedertier leek...
Jij zegt nu dat KVO die tweede persoon was.
Klopt het dat beiden bijvoorbeeld een snor en een bril droegen en ongeveer van dezelfde leeftijd zijn ? Maw, kan die getuige zich vergist hebben wat de identiteit van die tweede persoon betrof ?
Groeten,
D.

Beste D.
De enige persoon die dit kan hebben verklaard is C. A.
Nergens blijkt dat C.A. dit ooit verklaard heeft.

KVO droeg snor, noch bril ... tenminste niet op de verschillende foto's die we van hem bezitten. K.V.O was ongeveer 11 jaar ouder dan AG. 

 

 

Onthaal

 

Chat

Links

Forum

Brieven
Originelen
Vertalingen

Onthulling

Wederwoord

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

06 | 07 | 08 | 09 | 10 |